خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

Usage for hash tag: تیرالین

 1. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...روزهای روز از عسل بردباری‌اش بنوشم، خواهان گریز از آن آهویم که نه نیکش بخواهم، نه دوزخش و نه پهلوی راست گیر و دارش با دلدار سرخ‌جامه‌ام⁴! #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: برگرفته از آهنگ Dear reader by Taylor Swift 2: پروردگار از اندوه نهفته در دلم آگاه شود. 3...
 2. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...دل به هزار زور و زخم برانده، به شکوه شاهانه بازگرداند! پس از چشمان خون‌خواهم یاد گیر و پند، که دل‌گاه مردمان کاروانسرای بهاری‌ات نیست!³" #تیرالین #بزم_خون #یخ_و_میخ #تیغ_آفتاب #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: لازم و واجب است. 2: با خود چه اندیشیدی؟ 3: دل انسان کاروانسرایی نیست که هرگاه...
 3. Tiralin

  ✺اختصاصی رمان دم نیک پی | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...ما این تَن را به تماشاییم و او به سر و جامه‌ی سیاه و آسوده از رود درمی‌گذرد، از آن است که به بار مرزبانان درمی‌گذرد و نه... دمی به ملورین می‌نگرد. - چون دزدان و کاوشگرانِ راز⁵. *** 1: مرز لیدیا و الن و کمی هم سرزمین میدیا. 2: شرط بندی 3: کفِ دست 4: تصویر زنده و متحرک 5: مرموز #تیرالین #دم_نیک_پی
 4. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  در این روزها که آتش مهرِ هُردات¹ سر و دست می‌گسلد، قلم در نهادن، دست‌کم به یاد آن دلبر سرخوش نیز به آسانی می‌نباشد. باری! تیرالین در این نام و جای است، تا مگر از دل آتش‌بار سخن‌های چند‌گانه به میان آورد. روی سخن من، دلبری‌ست که پایکوبی‌هایش در دل و سر و چشم، بر دروازه‌ی پایان همی‌نرسد. او دست‌کم...
 5. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...ژرف آن تیغِ بر شکاف و به هنگامه‌ی بهبودی، در نمای بزم‌نشینان تیغی بر میان بندم و از شنیدن پرس و جوی دلبر میترازاد، شهد شیرین شور می‌بنوشم. #تیرالین #یخ_و_میخ #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #تیغ_آفتاب #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: خرداد 2: آیا این موضوع در ذهنت پرورش پیدا کرده. 3: نام ماه اول تابستان...
 6. Tiralin

  ✺اختصاصی رمان دم نیک پی | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...پیش‌روی چشمانش، فرود گیسوان پریشان و روبافته‌ی تیرانا الن، به آرامی بر رنگ زرّ ناب می‌گرایند. پلکی می‌زند و ره خویش به سوی چپ کج می‌‌کند. این چندان از بر شگفتی نیست، که دلبر آرتور شیدا روزها‌ست نوتنی از پرچم‌داران و نیز پدرام کج‌خوی، او را "رز بانو" می‌بخواند! *** 1: بی‌خبر #تیرالین #دم_نیک_پی
 7. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...چشمان روانه کن، که بازتابش در شبی پر بزم و پایکوب، بر زیور زرّ دستانم بنشیند و زان پس، سوگند بر ایزدی که در حُقّه‌ی باور پنهان می‌سپاری، تیرالین شور تو را از جای غبار اندوهت در جان تعبیه³ خواهد کرد! #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: اشاره به موضوع سیاه شدن رنگ خون...
 8. Tiralin

  ✺اختصاصی رمان دم نیک پی | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...و بانگ دم می‌زند: - ای افسونگر پَستِ خودکامه! چگونه توان آن داشتی... میز را به زخم پای کنار می‌زند و چندان چنگ‌وار سوی افسونگر می‌شود، که گریبانش گیرد. - خواهش آن مادر را بنگری و هیچ نکنی، هان؟! *** 1: برگرفته از شاهنامه‌ی فردوسی 2: مانند یوزپلنگ 3: چهره و میانش را رنجور ساخته #تیرالین...
 9. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...باری! اکنون به قلمروی یگانه‌ی خویش بازگشته‌ام، تا مگر پرده از ماس‌های راستین دل بردارم. قلم‌دار پیوسته‌ی این نوشته‌های ناسو با مردم کهتر¹، تیرالین بوده و هست! همان که به خواست خویش و خدیوش، از دل اقیانوس بی‌باکی زاده شد. همان که پس از پیمودن راه غبارآلود دل به سوی شاهی به نام²، پایکوبی...
 10. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...پیغامم بداده، که تو دل در دام چشمان آهویی دیگر بنهاده و از پی‌اش، چون شکارچیان شاه‌نشین دام و تور افکنده‌ای! پس ای تیغِ بر شکاف! چگونه‌ات تیرالین در پس‌افکن این نمایش خیمه شب بازی، یاری‌گری یگانه باشد، مادامی که سکه‌های سیاهت سر و دستم بر گِل زخم و خون بِسِرشت و هنگامه‌ای که آهویت تو را...
 11. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...در ژرفای بزم‌های بهاری⁴ به یاری جاودانه و پاک‌آیین در رسی. به راستی نمی‌توان در ژرفای دوزخ پر آتش، بر گلی یاس و همیشه سبز در رسید. " #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: باقی‌مانده 2: سوزاندم 3: کهن الگوی زنانه‌ای که به الهه‌ی خرد و تدبیر مشهور است. 4: موقعیت‌های...
 12. Tiralin

  ✺اختصاصی رمان دم نیک پی | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...نمی‌گوید دیوانه و هواخواه بانوی نوزده ساله‌ی دربار الن باید؟! از چه هنگام دلدادگی با نیرنگ درآمیخته‌است؟! و چرا بانو کسانی پس از گفتن آن داستان خون‌بار از افسونگر یک چشم، این نامه را به او داد و بدان سان بدرودش بگفت؟! و اکنون او جگومه نشان آن مهتر خیره‌سر را دریابد؟ شامگاه **** #تیرالین...
 13. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...اینبار نیز بگذار با تَر کردن دو لَب از جامِ پروا، گامی دیگر از سنگ رود آشنایی برداریم و به خویش بازگشته‌ات دریابم، که در هنگامه‌ی تیر کشیدن بر کمان، یک دستت بر سر شانه و دست دیگرت بر کمانم خانه کرده باشد؛ ای دلبرم، تیغ و شکاف! #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1...
 14. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...جام دوری درازگاهت بر زبان مران، و با من پیمان ببند که در هنگامه‌ی بازگشت، به فرود درخت صنوبر دشت شادی بر دیداری دوباره و تازه خواهیم رسید! #تیرالین #فرشته‌ی_پاییزی #جوهر_هزارتو #دل_نوشته 1: استعاره از چشمان 2: شنوا 3: روژمان در لغت به معنای اندیشه‌ی نورانی‌ست؛ ولی در این متن به معنای...
 15. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...این دلباختگی نایاب و پرده‌دار را پاس دار و پا به پایم گام بردار و پای کوب، تا مگر دست سرنوشت در روزی زیباتر بر دروازه‌ی پایانمان برساند. #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: خون بنشسته بر مچ اشاره به رفتار و کردار‌های رایج و معمول در میان جوانان دارد که از قضا عیب و عار...
 16. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...که نه! نم نم باران کنجکاوی رهایم می‌نکند، که اگر بدانی آنکه مهتر و خوش‌رویت پاسخ می‌گوید، در کلبه‌ی تنهایی بهر هماوردی شاید و باید² جامه‌ی سوگ و اشک پاره می‌کند، چه خواهی کرد و مرا چه پیشکشی بهره خواهی گذاشت! #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: جعبه 2: رقیب عاطفی احتمالی
 17. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...مهتر از این، که مهربانوی دِی ماهی ما آنِ قلم و جویای پیچ و خم فراطبیعان است؛ که نیکان گفته‌اند، این والا منشان کیهان را به گونه‌ای دگر، ژرف‌تر و زیباتر می‌شناسند و نیک‌تر از برآن‌اند، که کجای و پیش کدام کس گسترده‌خوی باشند. پس زاد روزت مبارک، درخشش چیره‌ی زمستانی! #تیرالین #جوهر_هزارتو...
 18. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...بانویی به سرشت عطران زمین‌زاد، آغشته بر جوهر مهر ناب پروردگار، در پی یاس در هر خم و صاف و تب و تاب نیروبخش تَن؛که فرزند دویم مادر زمستان، بهمنش این پیشکش پذیرفت و زادروزش به نام جوهر خویش زد. پس زادروزت به نکویی و شادی، بانوی ریحان و یاس! #تیرالین #جوهر_هزارتو #دل_نوشته ۱: رنگارنگ ۲: بااحساس
 19. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...آ*غو*شی باز و از سر نیک بختی پذیرفته، خوش گیسویی که به یادش می‌توان بوی ناب شکوفه های بهار را شنید، بانویی جوان و شایسته از دیار زمستانهای سرد مهمان نواز و دوستی از دروازه ی راستی و آراسته بر تاج همدمی و بردباری‌زاد روزت به نیکی، شاهدخت کوشک‌ بهار به پادشاهی فروردین! #تیرالین #جوهر_هزارتو...
 20. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...جشن‌ها می‌گیریم و پاسداریم؛ چرا که آن حقه‌ی سرخ و گران، مرجان بهار‌سرشت ماست، که ایزدش بار گران بر دوش نگاهبان آتش² بنهاد و بر ما پیشکش کرد. #تیرالین #جوهر_هزارتو #دل_نوشته 1: خداداد، موجودات خدایی؛ ( اینجا) اشاره به مراحل تولد و باور مذهبی که می‌گویند انسان‌ها در عالم زرع به دعوت خدا برای...
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا