خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

Usage for hash tag: جوهر_هزارتو

 1. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...از آن آهویم که نه نیکش بخواهم، نه دوزخش و نه پهلوی راست گیر و دارش با دلدار سرخ‌جامه‌ام⁴! #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: برگرفته از آهنگ Dear reader by Taylor Swift 2: پروردگار از اندوه نهفته در دلم آگاه شود. 3: راستی و صداقت او صدها بار بر دورویی افراد ناراست...
 2. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...برانده، به شکوه شاهانه بازگرداند! پس از چشمان خون‌خواهم یاد گیر و پند، که دل‌گاه مردمان کاروانسرای بهاری‌ات نیست!³" #تیرالین #بزم_خون #یخ_و_میخ #تیغ_آفتاب #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: لازم و واجب است. 2: با خود چه اندیشیدی؟ 3: دل انسان کاروانسرایی نیست که هرگاه خواستی بروی و دگر بار بازآیی.
 3. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...بنشانده؟! پس در این میان، اگرش شِکوه‌ی این تیغ و شکاف نزد اهورای آتشکده بَرَم، ایزد و فرستادگانش مرا به نیایش بردباری همی‌بخوانند، تا بزمی پسین که از هموخ آن خزان‌زاد بَراید. #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: خرداد 2: هیزم 3: آیا می‌داند، آیا شستش خبردار شده. 4: بهتر
 4. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...میان بندم و از شنیدن پرس و جوی دلبر میترازاد، شهد شیرین شور می‌بنوشم. #تیرالین #یخ_و_میخ #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #تیغ_آفتاب #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: خرداد 2: آیا این موضوع در ذهنت پرورش پیدا کرده. 3: نام ماه اول تابستان و ماه دهم از ماه رومیان 4: با خود عهد کرده‌ام تا بیش از این همنشین...
 5. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...سوگند بر ایزدی که در حُقّه‌ی باور پنهان می‌سپاری، تیرالین شور تو را از جای غبار اندوهت در جان تعبیه³ خواهد کرد! #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: اشاره به موضوع سیاه شدن رنگ خون در زیر نور ماه کامل و به معنی: بگذار صادق و روراست باشم و بازی نکنم. 2: مخفف درخشش 3...
 6. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...به نگار کهترانش می‌بپسندد و در روز کارزار افریدون با ضحاکش، هُردات گونه شادی‌ها کند.⁵ #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: نوشته‌های بیگانه با عوام و فرهنگ‌ایشان. 2: کسی که فقط اسمی شبیه شاهان داشت، نه سیرت ایشان. 3: در آخر 4: رخ‌هایی به نیمه نمودن کنایه از حدس زدن 5...
 7. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...شاه‌نشین دام و تور افکنده‌ای! پس ای تیغِ بر شکاف! چگونه‌ات تیرالین در پس‌افکن این نمایش خیمه شب بازی، یاری‌گری یگانه باشد، مادامی که سکه‌های سیاهت سر و دستم بر گِل زخم و خون بِسِرشت و هنگامه‌ای که آهویت تو را دلبری نیک و پسندیده می‌بخواند؟! #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته...
 8. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...بهاری⁴ به یاری جاودانه و پاک‌آیین در رسی. به راستی نمی‌توان در ژرفای دوزخ پر آتش، بر گلی یاس و همیشه سبز در رسید. " #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: باقی‌مانده 2: سوزاندم 3: کهن الگوی زنانه‌ای که به الهه‌ی خرد و تدبیر مشهور است. 4: موقعیت‌های بسیار گذرا و ناپایدار
 9. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...اینبار نیز بگذار با تَر کردن دو لَب از جامِ پروا، گامی دیگر از سنگ رود آشنایی برداریم و به خویش بازگشته‌ات دریابم، که در هنگامه‌ی تیر کشیدن بر کمان، یک دستت بر سر شانه و دست دیگرت بر کمانم خانه کرده باشد؛ ای دلبرم، تیغ و شکاف! #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1...
 10. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...و با من پیمان ببند که در هنگامه‌ی بازگشت، به فرود درخت صنوبر دشت شادی بر دیداری دوباره و تازه خواهیم رسید! #تیرالین #فرشته‌ی_پاییزی #جوهر_هزارتو #دل_نوشته 1: استعاره از چشمان 2: شنوا 3: روژمان در لغت به معنای اندیشه‌ی نورانی‌ست؛ ولی در این متن به معنای "نورانی و روشن" در نظر گرفته شده است.
 11. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...و پرده‌دار را پاس دار و پا به پایم گام بردار و پای کوب، تا مگر دست سرنوشت در روزی زیباتر بر دروازه‌ی پایانمان برساند. #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: خون بنشسته بر مچ اشاره به رفتار و کردار‌های رایج و معمول در میان جوانان دارد که از قضا عیب و عار آنچنانی محسوب...
 12. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...که نه! نم نم باران کنجکاوی رهایم می‌نکند، که اگر بدانی آنکه مهتر و خوش‌رویت پاسخ می‌گوید، در کلبه‌ی تنهایی بهر هماوردی شاید و باید² جامه‌ی سوگ و اشک پاره می‌کند، چه خواهی کرد و مرا چه پیشکشی بهره خواهی گذاشت! #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: جعبه 2: رقیب عاطفی احتمالی
 13. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...مهتر از این، که مهربانوی دِی ماهی ما آنِ قلم و جویای پیچ و خم فراطبیعان است؛ که نیکان گفته‌اند، این والا منشان کیهان را به گونه‌ای دگر، ژرف‌تر و زیباتر می‌شناسند و نیک‌تر از برآن‌اند، که کجای و پیش کدام کس گسترده‌خوی باشند. پس زاد روزت مبارک، درخشش چیره‌ی زمستانی! #تیرالین #جوهر_هزارتو...
 14. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...بانویی به سرشت عطران زمین‌زاد، آغشته بر جوهر مهر ناب پروردگار، در پی یاس در هر خم و صاف و تب و تاب نیروبخش تَن؛که فرزند دویم مادر زمستان، بهمنش این پیشکش پذیرفت و زادروزش به نام جوهر خویش زد. پس زادروزت به نکویی و شادی، بانوی ریحان و یاس! #تیرالین #جوهر_هزارتو #دل_نوشته ۱: رنگارنگ ۲: بااحساس
 15. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...آ*غو*شی باز و از سر نیک بختی پذیرفته، خوش گیسویی که به یادش می‌توان بوی ناب شکوفه های بهار را شنید، بانویی جوان و شایسته از دیار زمستانهای سرد مهمان نواز و دوستی از دروازه ی راستی و آراسته بر تاج همدمی و بردباری‌زاد روزت به نیکی، شاهدخت کوشک‌ بهار به پادشاهی فروردین! #تیرالین #جوهر_هزارتو...
 16. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...و پاسداریم؛ چرا که آن حقه‌ی سرخ و گران، مرجان بهار‌سرشت ماست، که ایزدش بار گران بر دوش نگاهبان آتش² بنهاد و بر ما پیشکش کرد. #تیرالین #جوهر_هزارتو #دل_نوشته 1: خداداد، موجودات خدایی؛ ( اینجا) اشاره به مراحل تولد و باور مذهبی که می‌گویند انسان‌ها در عالم زرع به دعوت خدا برای تولد لبیک...
 17. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...آرام داری؛ دیگر چگونه بگوییم، که تو تیمار روزهای خوش و ناخوش دوستانی! گرچه، پیوسته غبار اندوه خویش را نهان می‌داری، و آری! از این سوی به پاییز مانندی. و با این بس، شایسته‌ی ستایش‌ها و جوهر‌های بسیار بر کاغذی، زیبای استوار! زادروزت مبارک، دخت مهر ماه، نوه‌ی پاییزان! #تیرالین #جوهر_هزارتو...
 18. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...بانویی پر مهر، دل سپرده بر جوهر رنگش و نیز نمادی از زانو زدن‌های خدیو پرستان بر درب بارگاه ایزدی باشد و ما را گل شکفتن، پای کوفتن و خندیدن از بایست‌ها باشد. پس زادروزت به نیکویی، ای زیبنده‌ی میانی فرشته‌ی پاکی! #تیرالین #جوهر_هزارتو #دل_نوشته 1 و 2: اشاره به اینکه تولد در روزهای میانی ماه است
 19. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...چاشنی یاران بگریزد و بهر جان دوباره، بر تیر و کمان به زیور تیغِ آب⁵ بگراید. تا مگر نسیمی از خم پسین این دلدادگی فرایش می‌رسد. #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: متولد چند روز قبل از شب یلدا 2: عسل 3: احتمالی 4: که عاشقی تو را از مدتی قبل پیش‌بینی کرده بود. 5...
 20. Tiralin

  منتخب جوهر هزارتو (جلد دوم پیچ و خم دنج) | Tiralin کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...بی‌خِردی تو مرا خوشتر و شیرین‌تر از خِرد محالم باشد و راست‌ گفته‌اند مردم باستان تا بدین روزگار، که دل و کارش دردی نه دواپذیر بدست چیره‌ی خِرد باشد. #تیرالین #بزم_خون #تیغ_و_شکاف #دل_نوشته #جوهر_هزارتو 1: صحبت کردنِ حداقل 2: وصف 3: کمتر 4: نوازنده، خواننده 5: نگاهی که شور و شوق متعادل...
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا