خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

Usage for hash tag: پیچ_و_خم_دنج

 1. Tiralin

  متـوسـط سوگند چرخ بلند | تیرالین انجمن رمان ۹۸

  ... "من همه زهرم ازبرم دور شو"... #تیرالین #پیچ_و_خم_دنج #خطاطی #سوگند_چرخ_بلند
 2. Tiralin

  متـوسـط سوگند چرخ بلند | تیرالین انجمن رمان ۹۸

  ... می‌خواستم به بهشت نیک‌سرشت رسم، دوزخِ گرگ‌تباران در برم فشرد و خونم بگرفت... #تیرالین #پیچ_و_خم_دنج #خطاطی #سوگند_چرخ_بلند
 3. Tiralin

  متـوسـط سوگند چرخ بلند | تیرالین انجمن رمان ۹۸

  سرانجام پس از تندبادهای رنج‌بار، می‌توانم بوی خوش بهار را شنوا باشم... #تیرالین #خطاطی #پیچ_و_خم_دنج #سوگند_چرخ_بلند
 4. Tiralin

  متـوسـط سوگند چرخ بلند | تیرالین انجمن رمان ۹۸

  تنها یک سخن یک نگاه یک گام چون تشنه‌ی دلدادگی، بهرت نخواهم دوید! #تیرالین #خطاطی #سوگند_چرخ_بلند #پیچ_و_خم_دنج
 5. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...گیهان باشند و روزگار بس ره‌دار، تا دگر داستان‌هایش بخوانیم و از بر کنیم. #تیرالین #یخ_و_میخ #تیغ_آفتاب #تاریخ_آرتدال #به_هیچ_کس #پیچ_و_خم_دنج #دل_نوشته _______________________________________ ۱. نمایش‌های دست‌خون: بازی‌‌های دروغینی که عواقب راستین دارند. ۲. ناباک: ترسو ۳. آیین پرست: پیرو یک...
 6. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...و آتش و دود؛ که من دیگر روشنی راستین را یافته‌ام و مگر کوشک نشینان، به کس بار دیدار و گفت ندهم. #تیرالین #یخ_و_میخ #تیغ_آفتاب #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج _______________________________________ ۱. کوشک: کاخ، استعاره از جایگاه حقیقی و والای شخصیتی ۲. هورنژاد: زیبا، اینجا استعاره از معشوق ۳...
 7. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...اشک و فریاد؛ تا فردا را همگام با یکدیگر سازیم؛ ای بسا راز دلم برت نهانِ دیگر[2] نیست و راز‌های تو نیز! #تیرالین #تاریخ_آرتدال #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج _______________________________________ ۱. نهانِ دیگر نیست: دیگر نهان نیست ۲. شمشیر و زنگ و آینه: نماد پایان جهان برگرفته از سریال تاریخ...
 8. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...پهلو‌ها را به نرمی نوازش‌های شیدایی می‌درّند و سرانجام، سرما و سیاهی درونشان را به نام پیشکشی بی‌همتا و سزاوار به دگران می‌دهند. زیباست و گوارا؛ نه؟ و ما برای این دست‌خونِ باشکوه، به دوریان زیباروی هم نیازی نداریم؛ تنها زبانی نرم‌ و ادب دانی. #تیرالین #یخ_و_میخ #تیغ_آفتاب #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج
 9. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...بدرودی بر دیو سپیدروی دماوند زندگی، لَبخندی بر آفتاب برخاسته‌ی زندگی پسین، میانی خمیده از ناهوشی، قامتی راست از نیروی اهورایی و بی‌باکی و بی‌باکی. #تیرالین #یخ_و_میخ #تیغ_آفتاب #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج _______________________________________ ۱. شاهنامه نویسی: نوشتن داستان‌های اسطوره‌ای
 10. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...کردم و برفتم؛ که نام‌آوران از برند، کسانی این چنین، تنها شیدایی به رنج و پَستی و ناپاکی خواهند. #تیرالین #افسانه‌های‌آرتوری #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج _______________________________________ ۱. هورنژاد: زیبا ۲. گسستن انار و انار پاره‌پاره اشاره به احساسات ممنوعه ۳. مشتبه‌ای: به اشتباه افتاده‌ای...
 11. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...همان‌جا که اهورایش اهریمن از درب برانده و تو این‌جایی، همان جای که به روز‌ها مهر و مومش کرده بودم و کس و بی‌کس بار نداده بودم! #تیرالین #یخ_و_میخ #پیچ_و_خم_دنج #دل_نوشته _______________________________________ 1. جهان گردان: کسی که جهان را تغییر می‌دهد ۲. نیکاو: صاف ۳. جوهر برانیم: سخن بگوییم
 12. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...است که از کجا می‌آییم؛ که راستی ما در آن است، که به کجا می‌رویم." می‌توانم آیین دادگاهان را به‌جای آورم که از آن ترس دیدارت و گامی که هرگز برنداشتم، به پشیمانی آدم و حوا از خوردن سیب بهشتی نیستم، و اگر مرا تنها این آموزه بودی، خشنودم و پیوسته به نیکی‌ات همی یاد کنم. #تیرالین #دل_نوشته...
 13. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...ربان و آتش و نگاه تهی در این میدان خاکستر، بدرود! "و افزون بر آن، بدانید من چون شما گِلم به دروغ و چرب زبانی بِنَسرشته و آن پوزش، تنها برای ریشخندتان بود!" #تیرالین #خون_و_جوهر #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج _______________________________________ ۱. واپسین رخت آفتاب: آخرین لحظات غروب ۲. تیمار: غم‌خوار
 14. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...روزهای روز است،‌ تو را در میان همان پل‌های آتشین،‌ گل‌سرخ و نام و رنگی که هرگز نبود، رها کرده‌ام؛ نفرینی از تبار آتش در دل ندارم و سودای دیوانه خواندن و سپردنت به دود و تیغ! #تیرالین #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج _______________________________________ ۱. کف زدن با خورزادگان: وقت گذرانی موقت با...
 15. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...و تنها به رنج دربرت‌گرفتم، تا از آن دیوانگان دورت کنم و به روشنی‌ات رسانم. باری، پس از سال‌ها، این سوگند و پوزش من بپذیر که به سوگندی دگر، هرگز در میان آن اهریمنان رهایت نمی‌کنم؛ زیبای من! #تیرالین #به_هیچ_کس #TO_NO_ONE #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج _______________________________________ ۱. هموخ: هیزم
 16. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...که به هرگون درمی‌گذرد. و همان‌گونه که او بگفت، ما از تبار یکدیگر نیستیم و هیچ‌گاه همتا و همراه هم نخواهیم بود. برای هزارمین بار بدرود، ای هیچ‌کس نخست و پایان زندگی! #تیرالین #به_هیچ_کس #TO_NO_ONE #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج _______________________________________ ۱. دی: دیروز 2. اژدی‌دهاک: ضحاک
 17. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...نه چندان کمش فرزانه خواهد شد و سرنگون[4] و ما اینجا به قلم، ژرفای خونش جستجو می‌کنیم. #تیرالین #یخ_و_میخ #تصویر_دوریان_گری #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج _______________________________________ ۱. دویم: دوم ۲. دست‌خون مجاز از ماجرای پُرپیچ‌و‌خم عاشقانه ۳. سنگ و آب: دل‌سنگ و دل‌رحم ۴. سرنگون: بالعکس
 18. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...و اگرش آهنگ بدرود داشته باشم، بار آن می‌دهم، که گام به گام جان و تَنَش را از بر کنم؛ پس به بدرود گرایم! #تیرالین #یخ_و_میخ #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج #Blank_space #Taylor_Swift _______________________________________ ۱. شکن‌هایت از دلم در می‌گذرد: در دلم موج می‌زنی ۲. دلدادگی یک دست خون است،...
 19. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...این گردنبند به دست آن سرمه‌کِش می‌رسد... آه! او نیک‌تر از این نوپا که با لبخندش به گریزم می‌کشاند، می‌داند که چه کند. من آماده‌ام، قلم و جوهر و زر و هزارش دهم تا او تنها گردنبندم برگیرد و باز آید. #تیرالین #دل_نوشته #یخ_و_میخ #پیچ_و_خم_دنج _______________________________________ ۱. تویش: تو آن را
 20. Tiralin

  پیچ و خم دنج | elina2003 کاربر انجمن رمان ۹۸

  ...باری، این بس سخن بگفتم تا هم خودت و هم آن گزافه‌گویان بدانید اگر خیره خیره‌ات نگریستم از افسوس و پشیمانی بود، نه از تکان دل، بهر کسی که روزی بر زمینم بزد. "گرچه گزافه‌گو، نامش با خودش باشد و بس" #تیرالین #دل_نوشته #پیچ_و_خم_دنج #یخ_و_میخ _______________________________________ 1. بزی: زندگی کن
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا