خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

مدال‌ها

 1. مدال‌های رمان ۹۸

 2.  

  مدال معاونت رمان ۹۸

  این مدال به معاون انجمن رمان ۹۸ اهدا می گردد
 3.  

  مدال مدیر ارشد رمان ۹۸

  این مدال به مدیران ارشد رمان ۹۸ اهدا میگردد.
 4.  

  مدال سرپرست رمان ۹۸

  این مدال به سرپرستانی که مورد تایید کادر ارشد رمان ۹۸ باشند اهدا میگردد.
 5.  

  مدال مدیریت رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از مدیرانی که مورد تایید کادر ارشد باشند اهدا میگردد.
 6.  

  مدال ناظر کتاب رمان ۹۸

  این مدال به ناظران فعال و کوشای انجمن که از طرف مدیر و سرپرست بخش کتاب تایید شوند اهدا می‌گردد.
 7.  

  مدال ناظر چت رمان ۹۸

  این مدال به ناظران فعال و کوشای انجمن که از طرف کادر ارشد تایید شوند اهدا می‌گردد.
 8.  

  مدال ویراستار رمان ۹۸

  این مدال به ویراستاران فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 9.  

  مدال طراح رمان ۹۸

  این مدال به طراح های عزیزی که جلد هایشان مورد پسند بیشتر کاربران بوده و مدیر تالار آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 10.  

  مدال نویسنده ویژه رمان ۹۸

  این مدال به نویسندگان ویژه انجمن که هم چنان فعال و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 11.  

  مدال نویسنده برتر رمان ۹۸

  این مدال به نویسندگان برتر انجمن که هم چنان فعال و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 12.  

  مدال نویسنده رمان ۹۸

  این مدال به نویسندگانی که پس از دریافت رنگ، هم چنان فعال و موثر بوده و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 13.  

  مدال مترجم ویژه رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از مترجمان ویژه و فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 14.  

  مدال مترجم رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از مترجمان فعال که مورد تایید مدیر تالار و سرپرست کتاب هستند اهدا میگردد.
 15.  

  مدال گرافیست رمان ۹۸

  این مدال به گرافیستان عزیزی که طرح‌هایشان مورد پسند بیشتر کاربران بوده و مدیر تالار آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 16.  

  مدال منتقد رمان ۹۸

  این مدال به منتقدان فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 17.  

  مدال نگارشگر رمان ۹۸

  این مدال به نگارشگران ویژه رمان ۹۸ که پس از دریافت رنگ، هم چنان فعال و موثر بوده و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 18.  

  مدال شاعر رمان ۹۸

  این مدال، به شاعرانی که پس از دریافت رنگ، هم چنان فعال و موثر بوده و مدیریت تالار و مدیر ارشد، فعالیت‌ آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 19.  

  مدال تنظیم کننده رمان ۹۸

  این مدال به تنظیم کننده های کارهای صوتی انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن ها را تایید کنند اهدا میگردد.
 20.  

  مدال گوینده رمان ۹۸

  این مدال به گویندگانی که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 21.  

  مدال کپیست رمان ۹۸

  این مدال به کپیست های فعال و کوشای انجمن که از طرف مدیریت تایید شوند اهدا میگردد.
 22.  

  مدال مدرس رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از مدرسانی که مورد تایید مدیر تالار و سرپرست انجمن باشند اهدا میگردد.
 23.  

  مدال مدرس نویسندگی رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از مدرسانی که مورد تایید مدیر تالار و سرپرست بخش باشند اهدا میگردد.
 24.  

  مدال عکاس رمان ۹۸

  این مدال به عکاسان انجمن که مورد تایید سرپرست و مدیر تالار باشند اهدا میگردد.
 25.  

  مدال نقاش رمان ۹۸

  این مدال به نقاشان انجمن که فعال و مورد تایید مدیر و سرپرست باشند اهدا میگردد
 26.  

  مدال خطاط رمان ۹۸

  این مدال به خطاط های انجمن که فعال بوده و مورد تایید مدیر و سرپرست باشند اهدا میگردد
 27.  

  مدال برتر جهانی دیگر رمان ۹۸

  این مدال به افراد برتر‌ جهانی دیگر انجمن رمان ۹۸ اهدا می‌گردد.
 28.  

  مدال جدال جهانی دیگر رمان ۹۸

  این مدال به برندگان جدال‌ جهانی دیگر انجمن رمان ۹۸ اهدا می‌گردد.
 29.  

  مدال کاربر vip رمان ۹۸

  این مدال به کاربرانی که اشتراک vip انجمن را خریداری کرده اند اهدا می‌گردد.
 30.  

  مدال کاربر ویژه رمان ۹۸

  این مدال به کاربرانی که اشتراک ویژه انجمن را خریداری کرده اند اهدا میگردد.
 31.  

  مدال مدیر برتر رمان ۹۸

  این مدال به مدیرانی که 5 بار به عنوان مدیر برتر انتخاب شوند اهدا می‌گردد.
 32.  

  مدال کاربر ارزشمند رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از کاربرانی که از هر لحاظ نمونه اند و مورد تایید کادر ارشد هستند اهدا میگردد.
 33.  

  مدال کاربر نمونه رمان ۹۸

  این مدال به کاربرانی که از نظر اخلاق نمونه‌اند اهدا می‌گردد.
 34.  

  مدال جذب رمان ۹۸

  این مدال به کاربران عزیزی که دست کم ۷ نفر را جذب انجمن کرده و این جذب کاربر توسط مدیریت تایید شود، اهدا می‌گردد.
 35.  

  مدال متعهد رمان ۹۸

  این مدال به رسم تشکر و قدردانی به کاربرانی که تعهد و مسئولیت پذیری خود را ثابت کرده باشند، اهدا می‌گردد.
 36.  

  مدال کاربر وفادار رمان ۹۸

  این مدال به کاربرانی که کاربرانی که وفاداری خود به انجمن را اثبات کرده‌‌اند تقدیم می‌شود.
 37.  

  مدال سخت کوش رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از کاربرای تعلق میگیرد که حداقل 20000 ارسالی داشته باشند اهدا میگردد.
 38.  

  مدال همت رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از کاربرای تعلق میگیرد که حداقل 10000 ارسالی داشته باشند اهدا میگردد.
 39.  

  مدال کوشش رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از کاربرای تعلق میگیرد که حداقل 7000 ارسالی داشته باشند اهدا میگردد.
 40.  

  مدال تلاش رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از کاربرای تعلق میگیرد که حداقل 3000 ارسالی داشته باشند اهدا میگردد.
 41.  

  مدال پشتیبان رمان ۹۸

  این مدال به پاس قدردانی به کاربرانی که پشتیبان و حامی انجمن بوده‌اند اهدا می‌گردد.
 42.  

  مدال حامی برتر رمان ۹۸

  این مدال به حامیان برتر انجمن رمان ۹۸ اهدا می‌گردد.
 43.  

  مدال حامی ویژه رمان ۹۸

  این مدال به حامیان ویژه خانواده رمان ۹۸ که برای پیشرفت انجمن مبلغ قابل توجهی هزینه کرده‌اند اهدا می‌گردد.
 44.  

  مدال حامی رمان ۹۸

  این مدال به حامیان عزیز خانواده رمان ۹۸ که برای پیشرفت انجمن هزینه کرده‌اند اهدا می‌گردد.
 45.  

  مدال بنر تبلیغاتی سایت رمان ۹۸

  این مدال به آن دسته از کاربرانی که بنر تبلیغات سایت را رزرو کرده اند اهدا میگردد.
 46.  

  مدال مشهور رمان ۹۸

  این مدال به کاربرانی که حداقل 35000 لایک دارند اهدا میگردد.
 47.  

  مدال محبوب رمان ۹۸

  این مدال به کاربرانی که حداقل 25000 لایک دارند اهدا میگردد.
 48.  

  مدال پسندیده رمان ۹۸

  این مدال به کاربرانی که حداقل 15000 لایک دارند اهدا میگردد.
 49.  

  مدال برترین اثر رمان ۹۸

 50.  

  مدال خلاق رمان ۹۸

  این مدال به کاربرانی که خلاقیت خود را برای انجمن رمان ۹۸ استفاده کند اهدا می‌گردد.
 51.  

  مدال کمدین رمان ۹۸

 52.  

  مدال خبرنگار پسر رمان ۹۸

 53.  

  مدال خبرنگار دختر رمان ۹۸

 54.  

  مدال طلای مسابقات رمان ۹۸

  این مدال به نفر اول مسابقه انجمن رمان ۹۸ اهدا‌ می‌گردد.
 55.  

  مدال نقره‌ی مسابقات رمان ۹۸

  این مدال به نفر دوم مسابقه انجمن رمان ۹۸ اهدا‌ می‌گردد.
 56.  

  مدال برنز مسابقات رمان ۹۸

  این مدال به نفر سوم مسابقه انجمن رمان ۹۸ اهدا‌ می‌گردد.
 57. نشان‌های رمان ۹۸

 58.  

  نشان چالش پرستار

  این نشان به افرادی که در چالش "در خانه بمانیم" شرکت کرده‌اند، تعلق می‌گیرد.
 59.  

  نشان چالش روز دختر

  این نشان به کاربرانی که در چالش روز دختر شرکت کنند اهدا میگردد.
 60.  

  نشان مسابقه روز قلم رمان ۹۸

 61.  

  نشان رویداد عید غدیر رمان ۹۸

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا