خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

مدال‌ها

 1. دسته بندی نشده

 2. مدال‌های رمان ۹۸

 3.  

  مدال کاربر ارزشمند رمان 98

  این مدال به کاربرانی که در یک قسمت خاص فعالی بوده و به عنوان کاربر فعال بخش/تالار ارزشمند باشند اهدا می‌گردد.
 4.  

  مدال مدیر برتر رمان 98

  این مدال به مدیرانی که 5 بار به عنوان مدیر برتر انتخاب شوند اهدا می‌گردد.
 5.  

  مدال نویسنده ویژه رمان 98

  این مدال به نویسندگان ویژه انجمن که هم چنان فعال و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 6.  

  مدال کاربر شایسته رمان 98

  این مدال به کاربران عزیزی که دست کم ۷ نفر را جذب انجمن کرده و این جذب کاربر توسط مدیریت تایید شود، اهدا می‌گردد.
 7.  

  مدال سرپرست رمان 98

  این مدال به سرپرستان فعال و وظیفه شناس که از طرف مدیران ارشد تایید شوند اهدا می‌گردد.
 8.  

  مدال نویسنده رمان 98

  این مدال به نویسندگانی که پس از دریافت رنگ، هم چنان فعال و موثر بوده و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 9.  

  مدال گرافیست رمان 98

  این مدال به گرافیستان عزیزی که طرح‌هایشان مورد پسند بیشتر کاربران بوده و مدیر تالار آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 10.  

  مدال نویسنده برتر رمان 98

  این مدال به نویسندگان برتر انجمن که هم چنان فعال و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 11.  

  مدال گوینده رمان 98

  این مدال به گویندگانی که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 12.  

  مدال مدیر ارشد رمان 98

  این مدال به پاس قدردانی از همکاری مدیران ارشد شایسته و وفادار انجمن اهدا می‌گردد.
 13.  

  مدال مدیر رمان 98

  این مدال به آن دسته از مدیران شایسته انجمن که توسط مدیران ارشد تایید شوند؛ اهدا می‌گردد.
 14.  

  مدال وفادار رمان 98

  این مدال به رسم تشکر و قدردانی به کاربرانی که تعهد و مسئولیت پذیری خود را ثابت کرده باشند، اهدا می‌گردد.
 15.  

  مدال خلاق رمان 98

  این مدال به کاربرانی که خلاقیت خود را برای انجمن رمان۹۸ استفاده کند اهدا می‌گردد.
 16.  

  مدال حامی برتر رمان 98

  این مدال به حامیان برتر انجمن رمان98 اهدا می‌گردد.
 17.  

  مدال منتقد رمان 98

  این مدال به منتقدان فعال که سطح کیفی آن‌ها توسط مدیر تالار و سرپرست بخش تایید شود اهدا می‌گردد.
 18.  

  مدال نگارشگر رمان 98

  این مدال به نگارشگران ویژه رمان 98 که پس از دریافت رنگ، هم چنان فعال و موثر بوده و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 19.  

  مدال متعهد رمان 98

  این مدال به رسم تشکر و قدردانی به کاربرانی که تعهد و مسئولیت پذیری خود را ثابت کرده باشند، اهدا می‌گردد.
 20.  

  مدال برتر جهانی دیگر

  این مدال به افراد برتر‌ جهانی دیگر انجمن رمان 98 اهدا می‌گردد.
 21.  

  مدال پشتیبان رمان 98

  این مدال به پاس قدردانی به کاربرانی که پشتیبان و حامی انجمن بوده‌اند اهدا می‌گردد.
 22.  

  مدال میکسر رمان 98

  این مدال به میکسرهایی که از نظر توانایی سطح خوبی دارند اهدا می‌گردد.
 23.  

  مدال جدال جهانی دیگر

  این مدال به برندگان جدال‌ جهانی دیگر انجمن رمان 98 اهدا می‌گردد.
 24.  

  مدال حامی ویژه رمان 98

  این مدال به حامیان ویژه خانواده رمان 98 که برای پیشرفت انجمن مبلغ قابل توجهی هزینه کرده‌اند اهدا می‌گردد.
 25.  

  مدال حامی رمان 98

  این مدال به حامیان عزیز خانواده رمان 98 که برای پیشرفت انجمن هزینه کرده‌اند اهدا می‌گردد.
 26.  

  مدال کاربر نمونه رمان 98

  این مدال به کاربرانی که از نظر اخلاق نمونه‌اند اهدا می‌گردد.
 27.  

  مدال ویراستار رمان 98

  این مدال به ویراستاران فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 28.  

  مدال ناظر رمان 98

  این مدال به ناظران فعال و کوشای انجمن که از طرف مدیر و سرپرست بخش کتاب تایید شوند اهدا می‌گردد.
 29.  

  مدال کاربر vip

  این مدال به کاربران vip انجمن رمان 98 اهدا می‌گردد.
 30.  

  مدال شاعر رمان 98

  این مدال، به شاعرانی که پس از دریافت رنگ، هم چنان فعال و موثر بوده و مدیریت تالار و مدیر ارشد، فعالیت‌ آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 31.  

  مدال مترجم رمان 98

  این مدال به آن دسته از مترجمان فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 32.  

  مدال کاربر وفادار رمان 98

  این مدال به کاربرانی که کاربرانی که وفاداری خود به انجمن را اثبات کرده‌‌اند تقدیم می‌شود.
 33.  

  مدال برترین اثر رمان ۹۸

 34.  

  مدال طراح رمان 98

  این مدال به طراحان عزیزی که طرح‌هایشان مورد پسند بیشتر کاربران بوده و مدیران ارشد آن‌ها را تایید کنند؛ اهدا می‌گردد.
 35.  

  مدال مترجم ویژه رمان 98

  این مدال به آن دسته از مترجمان ویژه و فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 36.  

  مدال طلای مسابقات رمان ۹۸

  این مدال به نفر اول مسابقه انجمن رمان ۹۸ اهدا‌ می‌گردد.
 37.  

  مدال نقره‌ی مسابقات رمان 98

  این مدال به نفر دوم مسابقه انجمن رمان 98 اهدا‌ می‌گردد.
 38.  

  مدال برنز مسابقات رمان 98

  این مدال به نفر سوم مسابقه انجمن رمان 98 اهدا‌ می‌گردد.
 39. نشان‌های رمان ۹۸

 40.  

  نشان چالش پرستار

  این نشان به افرادی که در چالش "در خانه بمانیم" شرکت کرده‌اند، تعلق می‌گیرد.
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا