خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

دستاورد ها

 1. 1

  نخستین واکنش

  با دریافت اولین واکنش مثبت، امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود.
 2. 2

  نخستین ارسال!

  با اولین ارسالی در انجمن رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود!
 3. 5

  فعالیت دلگرم‌کننده!

  با ۳۰ ارسالی در انجمن رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود!
 4. 10

  ادامه فعالیت مفید!

  با ۱۰۰ ارسالی در انجمن رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود!
 5. 10

  مورد پسند

  با دریافت ۲۵ واکنش مثبت، امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود.
 6. 10

  آشنای انجمن رمان ۹۸

  با گذشت سه ماه از زمان ثبت نام در رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود.
 7. 15

  شروع محبوبیت

  با دریافت ۱۰۰ واکنش مثبت، امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود.
 8. 15

  همراه انجمن رمان ۹۸

  با گذشت هفت ماه از زمان ثبت نام در رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود.
 9. 15

  فعالیت مناسب!

  با ۲۰۰ ارسالی در انجمن رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود!
 10. 20

  فعالیت عالی!

  با ۱۰۰۰ ارسالی امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌‌شود!
 11. 20

  دوست داشتنی

  با دریافت ۲۵۰ واکنش مثبت، امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود.
 12. 20

  سالگرد عضویت

  با گذشت یک سال از زمان ثبت نام در رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود.
 13. 25

  فعالیت ستودنی‌!

  با ۳۰۰۰ ارسالی در انجمن رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود!
 14. 25

  آشنای دیرین رمان 98

  با گذشت دو سال از زمان ثبت نام در رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود.
 15. 30

  خیلی دوست داشتنی

  با دریافت ۵۰۰ واکنش مثبت، امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم‌‌ می‌شود‌.
 16. 30

  فعالیت چشم‌گیر!

  با ۵۰۰۰ ارسالی در انجمن رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر اهدا می‌گردد!
 17. 35

  محبوبیت زیاد

  با دریافت ۵۰۰۰ واکنش مثبت، امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم‌‌ می‌شود‌.
 18. 35

  فعالیت قابل احترام!

  با ۱۰۰۰۰ ارسالی در انجمن رمان ۹۸ امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود!
 19. 40

  ورای محبوبیت

  با دریافت ۱۰۰۰۰ واکنش مثبت، امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود.
 20. 45

  سلطان قلب‌ها

  با دریافت ۲۰۰۰۰ واکنش مثبت، امتیاز این دستاورد به کاربر تقدیم می‌شود.
 21. 50

  زادروزتان فرخنده!

  تیم انجمن رمان ۹۸ تولدتان را تبریک می‌گوید! ایام به کام.
 22. 50

  عنوان مدیریت مبارک!

  همکار گرامی، عضویت شما در کادر مدیریت را تبریک می‌گوییم.
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا