خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

~Najwa_m~

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
 
عضویت
22/11/20
ارسال ها
299
امتیاز واکنش
5,703
امتیاز
203
سن
14
زمان حضور
49 روز 1 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
رمان: گل سوری
نویسنده: زمزمه کاربر رمان ۹۸
ناظر: Mahla_Bagheri
ژانر: جنایی_پلیسی، عاشقانه، اجتماعی
خلاصه:
آن‌گاه که به سمتم آمدی، نمی‌دانستم هدفت چیست!
قصدت محّبت است؛ یا سواستفاده از من؟!
منی که در دنیای خود غرق بودم؛ منی‌ که تنها بودم، غرق چشمان معصوم و‌ نگاه مهربانت شدم!
مرا شیدای خودت کردی!
اما من؛ هربار که به تو نزدیک می‌شوم، به طوری ازت دور می‌شوم!
دست سرنوشت است یا دست دیگری؟ تو بگو!


در حال تایپ رمان گل سوری | ~Najwa_m~ کاربر انجمن رمان ۹۸

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
 • تشکر
 • عالی
 • جذاب
Reactions: ~mitra.n~، Fatemeh Deris، *Z.A.H.R.A* و 28 نفر دیگر

~Najwa_m~

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
 
عضویت
22/11/20
ارسال ها
299
امتیاز واکنش
5,703
امتیاز
203
سن
14
زمان حضور
49 روز 1 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
مقدمه:
در عروج ذره تا خورشیدها
جام جاری در جم جمشیدها
ای رخ دم کرده در هرم حیا
ای بلوغ خفته در شرم صدا
واژه در هرم نگاهت سوخته
شاپرک شمع تو را افروخته
هرسپر غم از غم اندازد سپر
هر صنوبر می‌کشد تنگت به بر
شد خزانت گلشن دیر آشنا
ای گل سوری! ای گل سوری! بیا


در حال تایپ رمان گل سوری | ~Najwa_m~ کاربر انجمن رمان ۹۸

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
 • تشکر
 • عالی
 • جذاب
Reactions: ~mitra.n~، paeez81، Fatemeh Deris و 29 نفر دیگر

~Najwa_m~

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
 
عضویت
22/11/20
ارسال ها
299
امتیاز واکنش
5,703
امتیاز
203
سن
14
زمان حضور
49 روز 1 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
پارت اول
باد آروم صورتم‌ رو نوازش می‌کرد و قسمت کمی از موهام تو هوا شناور بود.
چشم‌هام رو بسته بودم، از این حس لـ*ـذت می‌بردم!
با نوازش دستی رو صورتم چشم‌هام رو باز کردم.
با دیدن آروین، لبخندی زدم:
-خاله جون بالاخره بیدار شدی؟
آروین سرش‌ رو تکون داد و با ذوق گفت:
-آره خاله، خواب دیدم آبجی‌دار شدم!
لـ*ـبم رو گزیدم. با حالت بچگانه گفتم:
-وای! آبجی داری دوست داری؟
آروین با لحن شیرین بچگانه گفت:
-آره ولی مامانم می‌گه آبجی بیاد حسودی می‌کنی؛ نمی‌کنم بخدا!
با چنان مظلومیتی گفت که دلم کباب شد.
یه آخِی گفتم و لپاش رو کشیدم:
-آخه جیگر خاله! مامانت راست می‌گه دیگه؛ تازه داداشم داری!
لـ*ـباش رو برچید و سرش رو پایین انداخت.
پیشونیم رو چسبوندم بهش و مثل خودش لـ*ـبام رو برچیدم:
-خوشگل خاله ناراحته؟
آروین لبخند بامزه‌ای زد:
-آره... بخدا من حسود نیستم! آبجی بیاد نازش میکنم. تازه آیدین خیلی سر به سرم می‌زاره.
لبخندش محو شد و اخم نازی کرد و دست به سـ*ـینه زد.
دست کردم تو موهای خرماییش و سرم رو به طرفین تکون دادم.
آروین، چشمای قهوه‌ای درشتش رو دوخت بهم و گفت:
-اوف بگذریم کی به حرف من اهمیت میده؟ مامانم گفت بریم ناهار!
لبانم را به داخل دهنم فرستادم:
-باشه خاله جون بریم!
دستش رو گرفتم و از زمین چمن‌زار، که البته همش چمن مصنوعی بود! سمت ویلا رفتیم.
آروین با ذوق به عمر و آیدین اشاره کرد:
-آخ جون خاله، تفنگ!
و دوید سمت عمر و آیدین.
با دو رفتم سمتش و بـ*ـغلش کردم که همون لحظه صدای شلیک اومد و آروین یک‌دفعه جیغ بلندی کشید که شاهین و عمر و آیدین و تمام گاردها متوجه شدن؛ با دو اومدن طرف ما.
خم شده بودم و سر آروین تو بـ*ـغلم بود. محکم بـ*ـغلم کرده بود و میلرزید.
شاهین خم شد:
-پسرم... پسرم خوبی؟
و بازوی آروین رو کشید طرف خودش.
آروین دستاش روی صورتش بود و انگشت کوچیکش رو‌ی چشماش بود.
آیدین با ترس گفت:
-آروین صدام رو می‌شنوی؟ بابا نکنه گوشش آسیب دیده باشه!
با ترس کشیدمش طرف خودم:
-خوشگلم صدام رو میشنوی؟ ها!
سرشو به نشونه آره تکون داد.
همه نفس آسوده کشیدن و من محکم کشیدمش تو بـ*ـغل خودم!


در حال تایپ رمان گل سوری | ~Najwa_m~ کاربر انجمن رمان ۹۸

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
 • تشکر
 • جذاب
 • عالی
Reactions: paeez81، Fatemeh Deris، *Z.A.H.R.A* و 28 نفر دیگر

~Najwa_m~

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
 
عضویت
22/11/20
ارسال ها
299
امتیاز واکنش
5,703
امتیاز
203
سن
14
زمان حضور
49 روز 1 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
پارت دوم
سرش رو نوازش کردم:
-خوشگلم چیزی نبود! نترس باشه؟ با داداش برو خونه منم میام.
‏سرش رو تکون داد ودستش رو دادم به آیدین و آیدین بردش خونه.
رو کردم سمت شاهین و توپیدم بهش:
-داداش! اون بچه فکر کرد اون تفنگ مثل بقیه تفنگ‌هایی که داره اسباب بازیه و صدای کمی داره! نمی‌دونست صداش رو که برای اولین بار... اونم از نزدیک بشنوه احتمال کر شدنش خیلی زیاده! اون بچه ترسیده داره می‌لرزه حالش خوب نیست! تا کی این تفنگ‌ و تفنگ بازی رو بس می‌کنی؟ آیدینم که فقط14 سالشه به چندین روش و با تفنگ‌های مختلف شلیک میکنه، اون فکر ‌میکنه اگه تفنگ بگیره دستش خیلی سرتر از بچه‌های هم‌کلاسش میشه.‌..‌ نزار آروین بشه یکی مثل شماها نزار تفنگ واقعی دستش بگیره، حداقل تا 18 سالگیش صبر کن!
بی‌توجه به شاهین و عمر به سمت ویلا رفتم.
نگام رو تو دورتادورخونه چرخوندم... همه اینا مال خلافه؟
این خونه تریبلکس... این سنگ فرش مرمر؛ این آینه کاری دیوار؛ این ست مبلمان طلایی سفید؛ حتی این پرده‌های سفید رنگ!
پوزخندی زدم و رفتم سالن غذاخوری.
آروین آروم آروم غذا میخورد.
لبخندی بهش زدم و نشستم پشت میز.
در سالن باز شد و شاهین وارد شد.
لبخندی زد:
-خوبی پسرم؟
آروین سرتکون داد.
لبخندی بهش زدم و سرم رو پایین انداختم.
آیدین:
-نازک نارنجی!
آروین:
-خودتی... اصلا تو بدرد نمی‌خوری بزار آبجی بیاد، بعد من با اون بازی میکنم دلت بسوزه!
شاهین:
-اِهِ... آبجیِ چی؟
آروین یه هیچی گفت و سرش رو زیر انداخت.
لـ*ـبام رو به داخل دهنم فرستادم و قاشق رو تو دهنم گذاشتم.
از سر میز پاشدیم و رفتم تو اتاقم.
کتابام رو برداشتم.
خوب... مثل اینکه فردا امتحان دارم من!
جزوه که ندارم، پس باید کتاب بخونم.
کتابم رو برداشتم.
خوب... از درس چند؟
برگه دوم ‌کتابم رو باز کردم.
درس 4تا9... اوف!
تا خواستم اولین سوال رو بخونم صدای داد آروین اومد و بعد خودش با هواپیماش اومد.


در حال تایپ رمان گل سوری | ~Najwa_m~ کاربر انجمن رمان ۹۸

 
 • تشکر
 • عالی
 • جذاب
Reactions: paeez81، Fatemeh Deris، *Z.A.H.R.A* و 24 نفر دیگر

~Najwa_m~

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
 
عضویت
22/11/20
ارسال ها
299
امتیاز واکنش
5,703
امتیاز
203
سن
14
زمان حضور
49 روز 1 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
پارت سوم
دستام رو گذاشتم رو‌ گوش‌هام و اوفی گفتم.
رو کردم سمت آروین:
-خاله‌ جون دارم درس می‌خونم برو بیرون!
آروین که کلا تو هواپیماش غرق بود اصلا حرف من رو نشنید.
کتاب رو کوبوندم رو صورتم و داد زدم.
آوردمش پایین؛ ولی آروین هنوزم داشت داد میزد و ‌هواپیماش رو...

برای خواندن متن کامل و مشاهده محتوا
باید ثبت نام کنید و یا وارد اکانت خود شوید.در حال تایپ رمان گل سوری | ~Najwa_m~ کاربر انجمن رمان ۹۸

 
 • تشکر
 • عالی
 • جذاب
Reactions: paeez81، Fatemeh Deris، *Z.A.H.R.A* و 23 نفر دیگر

~Najwa_m~

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
 
عضویت
22/11/20
ارسال ها
299
امتیاز واکنش
5,703
امتیاز
203
سن
14
زمان حضور
49 روز 1 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
پارت چهارم
اول نگاهم افتاد به چشمای سبزآبی رنگش، که پشت قاب عینک مطالعه‌ش پنهان شده بود.
به پایین ‌نگاه کردم.
لبخندی زدم ‌و پس به پسره نگاه کردم:
-می‌تونم کمک‌تون کنم؟
«اِم» کشیده‌ای گفت و پشت کلش رو خاروند:
-خوب آره... من تازه اومدم اینجا و دنبال...

برای خواندن متن کامل و مشاهده محتوا
باید ثبت نام کنید و یا وارد اکانت خود شوید.در حال تایپ رمان گل سوری | ~Najwa_m~ کاربر انجمن رمان ۹۸

 
 • تشکر
 • جذاب
 • عالی
Reactions: paeez81، Fatemeh Deris، *Z.A.H.R.A* و 23 نفر دیگر

~Najwa_m~

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
 
عضویت
22/11/20
ارسال ها
299
امتیاز واکنش
5,703
امتیاز
203
سن
14
زمان حضور
49 روز 1 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
پارت پنجم
در اتاقم رو باز کردم و ‌واردش شدم.
کتابام رو گذاشتم رو‌ی میز و‌در رو بستم لباس‌هام رو عوض کردم و‌ موهام رو دم اسبی بستم‌ رفتم‌ پایین.
آروین با دیدنم ‌باز بدوبدو اومد طرفم و دوتا دستام‌رو گرفت و به چپ و راست چرخید.
پوفی ‌کردم ‌و اجازه دادم ‌ادامه بده...

برای خواندن متن کامل و مشاهده محتوا
باید ثبت نام کنید و یا وارد اکانت خود شوید.در حال تایپ رمان گل سوری | ~Najwa_m~ کاربر انجمن رمان ۹۸

 
 • تشکر
 • عالی
 • جذاب
Reactions: paeez81، Fatemeh Deris، *Z.A.H.R.A* و 22 نفر دیگر

~Najwa_m~

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
 
عضویت
22/11/20
ارسال ها
299
امتیاز واکنش
5,703
امتیاز
203
سن
14
زمان حضور
49 روز 1 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
پارت ششم
سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا از فکر و خیال بیام بیرون و از سر میز بلند شدم.
شاهین نگاهم کرد و حرصی لـ*ـب زد:
-بابا توام چقدر لوسیا بشین غذات رو بخور!
لبخندی زدم بهش:
-نه داداش سیر شدم‌ مرسی. خستم میرم یکم شنا کنم بعدشم میخوابم!
شاهین سرتکون داد.
لبخندی...

برای خواندن متن کامل و مشاهده محتوا
باید ثبت نام کنید و یا وارد اکانت خود شوید.در حال تایپ رمان گل سوری | ~Najwa_m~ کاربر انجمن رمان ۹۸

 
 • تشکر
 • عالی
 • جذاب
Reactions: paeez81، Fatemeh Deris، *Z.A.H.R.A* و 21 نفر دیگر

~Najwa_m~

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
 
عضویت
22/11/20
ارسال ها
299
امتیاز واکنش
5,703
امتیاز
203
سن
14
زمان حضور
49 روز 1 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
پارت هفتم
***
با عصبانیت رفتم سر میزم‌ و دست زیر چونه و با اخم خیره شدم به میز.
-ای وای! خانم مظفری نتونستن کنفرانس بدن؟
چشم‌هام رو بستم و بی‌توجه به حرف مینا گوشم‌رو که هم درد می‌کرد و هم سوت می‌کشید و ماساژ دادم.
واقعا که!
باورم نمیشه... این‌همه بخاطرکنفرانس...

برای خواندن متن کامل و مشاهده محتوا
باید ثبت نام کنید و یا وارد اکانت خود شوید.در حال تایپ رمان گل سوری | ~Najwa_m~ کاربر انجمن رمان ۹۸

 
 • تشکر
 • عالی
 • جذاب
Reactions: paeez81، Fatemeh Deris، *Z.A.H.R.A* و 20 نفر دیگر

~Najwa_m~

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
 
عضویت
22/11/20
ارسال ها
299
امتیاز واکنش
5,703
امتیاز
203
سن
14
زمان حضور
49 روز 1 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
پارت هشتم
لبخند بزرگی زدم:
-میای باهم ‌ناهار بریم بیرون؟
سرش‌رو تکون داد که خندیدم‌ و مهناز روصدا زدم تا بیادو لباس‌های آروین‌رو عوض کنه.
خودمم بعد تعویض لباسام رفتم پایین و با آروین رفتیم رستوران.
***
موهام‌رو دور دستم پیچوندم و لبخندی زدم.
شومیز سفید رنگ همراه...

برای خواندن متن کامل و مشاهده محتوا
باید ثبت نام کنید و یا وارد اکانت خود شوید.در حال تایپ رمان گل سوری | ~Najwa_m~ کاربر انجمن رمان ۹۸

 
 • تشکر
 • جذاب
 • عالی
Reactions: paeez81، Fatemeh Deris، *Z.A.H.R.A* و 19 نفر دیگر
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا