پیشگویی دوره ای با فال ورق

Nirvana

سرپرست بخش کتاب +مدیر تالار سرگرمی +گوینده انجمن
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
گوینده انجمن
عضویت
16/7/18
ارسال ها
4,272
امتیاز واکنش
30,976
امتیاز
418
محل سکونت
⁦☁️⁩


این فال نشان دهنده 17 اتفاق در یک دوره زمانیست که زمان ان را خودتون مشخص میکنید مثلاً 1 ماه ِ اما این مدت زمان نباید بیشتر از 3 ماه و کمتر از 1 ماه باشد ؛ سپس نیت میکنید که اتفاقاتی که در این مدت روی میدهد چیست ؟اول کارتها را رو به پشت بر زنید ( اعداد و اشکال مشخص نباشند ) سپس 13 کارت از روی کارت ها بشمارید و دارید و زیر کارت های دیگر بگذارید ، بعد چهاردهمین کارت را به رو برگردانید و روی زمین بگذارید ، همین طور 13 تا 13 تا بشمارید و چهاردهمین کارت روا روی زمین بگذارید تا کارت های روی زمین 17 کارت بشود.نکته : این برگرداندن کارت بسیار مهم است ؛ بعضی ها کارت را از سمت راست میگیرند و بر می گردنند و بعضی ها از سمت چپ یا بالا یا پائین ؛ شما همانطور که کارت اول را به رو برگرداندید بقیه کارتها را هم همانطور برگردانید.اکنون تنها با همین 17 تا کارت کار داریم ، از روی منبع پائین جواب تان را ببینید ؛ امیدوارم همه اتفاقات زندگی تان شیرین باشد.معانی کارت های ورق : سری دل

کارت ۱ :

تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی
کارت ۲ :


حرف یا قول دروغ
کارت ۳ :


رسیدن به مراد و نیتی که در دل داری
کارت ۴ :


مراد و آرزوی بزرگ و خوبی داری
کارت ۵ :


به جشن و مهمانی دعوت میشوی
کارت ۶ :


آرزویت به واسطه شخصی بر آورده میشود
کارت ۷ :


مسافرت راه دور در پیش داری
کارت ۸ :


پنهان کردن کاری از دیگران
کارت ۹ :


رویای بزرگی داری که به آن می رسی
کارت ۱۰ :


ازدواج خودتان یا یکی از اقوام
کارت شاه دل :


مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست

بی بی دل :

دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست

سرباز دل :

پسر با قد بلند و رنگ پوست روشن در زندگیت تاثیر میگذارد


معانی کارت های ورق : سری خاج

کارت ۱ :

یک مسئله سری و خصوصی
کارت ۲ :


یک مسئله و ماجرای عاشقانه
کارت ۳ :


پول کمی به دستت میرسد
کارت ۴ :


پول زیادی به دستت میرسد
کارت ۵ :


هدیه ای میگیری یا خبری خوش میشنوی
کارت ۶ :


راهی یا سفری را با دلهره و ناراحتی طی میکنی
کارت ۷ :


آدم حسود و دوروئی در زندگیت وجود دارد
کارت ۸ :


با کسی ملاقات میکنی که مشکلاتت را حل میکند
کارت ۹ :


معجزه بزرگی در زندگیت پیش می آید
کارت ۱۰ :


به تو حسادت میکنند
کارت شاه خاج :


مردی میانسال و مهربان در زندگیت تاثیر میگذارد

بی بی خاج :

دختر مهربان و نیکوکار در زندگیت وجود دارد

سرباز خاج :

پسر با قد متوسط و رنگ پوست سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد


معانی کارت های ورق : سری خشت

کارت ۱ :

یک خبر خوشحال کننده خواهی شنید
کارت ۲ :


قولی که به تو داده میشود درست است
کارت ۳ :


تغییرات مهم در زندگی ات در حال وقوع میباشد
کارت ۴ :


صحبت روشنی خواهی داشت که تکلیف زندگی ات را مشخص میکند
کارت ۵ :


تغییرات مهم و بسیار روشنی در زندگیت روی میدهد
کارت ۶ :


راه یا سفر خوب و روشنی در زندگیت دیده میشود
کارت ۷ :


یک تصمیم جدی در زندگیت خواهی گرفت
کارت ۸ :


تغییرات مهم و اساسی در زندگی که خیلی خوب و روشن میباشد
کارت ۹ :


به خواستگاری خواهی رفت یا به خواستگاری ات خواهند امد
کارت ۱۰ :


کسی که مدتی است ندیده ای را ملاقات خواهی کرد
کارت شاه خشت :


مردی میانسال و مهربان در زندگی ات نقش مهمی خواهد داشت

بی بی خشت :

دختری مهربان و مجرد در زندگیت وجود دارد

سرباز خشت :

از مرد جوانی خبری خوش و مژده ای خوشحال کننده خواهی شنید


معانی کارت های ورق : سری پیک

کارت ۱ :

سر پیک رو به بالا حل مشکلات و رو به پائین نشانه مشکلات جسمی یا روحی است
کارت ۲ :


ناراحتی سطحی و زودگذری پیش خواهد امد
کارت ۳ :


غصه و ناراحتی های عمیق روحی برایت به وجود میاید
کارت ۴ :


غم و غصه بزرگی در دلت وجودت دارد
کارت ۵ :


درگیری شدید فکری برایت دیده میشود
کارت ۶ :


راه یا سفر را با دلهره و ناراحتی خواهی رفت
کارت ۷ :


یک نفر در زندگیت وجود دارد اما در مورد او نمیدانی باید چه کنی
کارت ۸ :


جر و بحث و دعوایی در پیش خواهی داشت
کارت ۹ :


غم و اندوه زیادی در گذشته به تو رسیده است
کارت ۱۰ :


خبری ناراحت کننده و تاسف انگیز خواهی شنید و غمگین میشوی
کارت شاه پیک:


مردی میانسال در زندگی ات وجود دارد که ناراحتت میکند

بی بی پیک :

یک زن بیوه در زندگیت وجود دارد که ناراحتت میکند

سرباز پیک :

یک مرد جوان از دستت ناراحت میباشد
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا پایین