خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

تالار سرگرمی

 1. ~MoBiNa~

  از اون بالا میاد یه گله دختر. گرده، نه گردكانه!؟

  از اون بالا میاد یه گله دختر. گرده، نه گردكانه!؟ #هوش_پارسی
 2. Meysa

  آن چیست اولم هست خانه ومسکن. دومم کشوری و رای ختن. همه ام هست جز وادویه. طبع شد گرم ازان و تند دهن؟

  آن چیست اولم هست خانه ومسکن. دومم کشوری و رای ختن. همه ام هست جز وادویه. طبع شد گرم ازان و تند دهن؟ منبع سیدرضا بازیار
 3. Meysa

  سه دکان تو در تو اولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟

  سه دکان تو در تو اولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟ منبع سیدرضا بازیار
 4. Meysa

  آن جیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟

  آن جیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟ منبع سیدرضا بازیار
 5. Meysa

  بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

  بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟ منبع سیدرضا بازیار
 6. Meysa

  آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

  آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟ منبع سیدرضا بازیار
 7. Meysa

  آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چوماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

  آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چوماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟ منبع سیدرضا بازیار
 8. Meysa

  آن چیست که پر اشک بود دامن او. از دور چه استخوان نماید تن او. می سوزد و می گوید و این شد فن او. خواهی که شود زده بزن گردن او؟

  آن چیست که پر اشک بود دامن او. از دور چه استخوان نماید تن او. می سوزد و می گوید و این شد فن او. خواهی که شود زده بزن گردن او؟ منبع سیدرضا بازیار
 9. Meysa

  آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

  آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟ منبع سیدرضا بازیار
 10. Meysa

  آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟

  آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟ منبع سیدرضا بازیار
 11. Meysa

  یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

  یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟ منبع سیدرضا
 12. Meysa

  آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

  آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟ منبع سیدرضا بازیار
 13. ~MoBiNa~

  كاسه چینی، آبش دو رنگه. درون او پر از بچه!؟

  كاسه چینی، آبش دو رنگه. درون او پر از بچه!؟ #هوش_پارسی
 14. ~MoBiNa~

  آن چیست كه برسینه خصمش گذرست. بار دوم كه زاد جان آورد!؟

  آن چیست كه برسینه خصمش گذرست. بار دوم كه زاد جان آورد!؟ #هوش_پارسی
 15. ~MoBiNa~

  دختری چهارده ساله بالغ شود. پرش سیب و گلابی؟

  دختری چهارده ساله بالغ شود. پرش سیب و گلابی؟ #هوش_پارسی
 16. ~MoBiNa~

  آن چیست گرد و كوچك، آویز و معلق. گرد است و دراز و در ندارد؟

  آن چیست گرد و كوچك، آویز و معلق. گرد است و دراز و در ندارد؟ #هوش_پارسی
 17. Meysa

  آن چیست که فرقی نمی‌کند چقدر کم یا زیاد از من استفاده کنی، هر ماه عوض می‌کنی

  فرقی نمی‌کند چقدر کم یا زیاد از من استفاده کنی، هر ماه عوضم می‌کنی. من چه هستم؟ منبع نمناک جوان
 18. ~MoBiNa~

  آن چیست که برخی حیوانات در دهان و بعضی در دم دارند؟

  آن چیست که برخی حیوانات در دهان و بعضی در دم دارند؟ #هوش_فارسی
 19. ~MoBiNa~

  آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟

  آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟ #هوش_پارسی
 20. ~MoBiNa~

  آن چیست که خداوند آن را به زنان واگذار نکرد؟

  آن چیست که خداوند آن را به زنان واگذار نکرد؟ #هوش_پارسی
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا