خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,143
امتیاز واکنش
39,021
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 51 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/1۶
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳۵ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور زبان 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,143
امتیاز واکنش
39,021
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 51 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/1۷
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳۴ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور زبان 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,143
امتیاز واکنش
39,021
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 51 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/1۸
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳۳ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور زبان 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,143
امتیاز واکنش
39,021
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 51 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/19
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳2 روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور زبان 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,143
امتیاز واکنش
39,021
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 51 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/20
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳1 روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور زبان 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,143
امتیاز واکنش
39,021
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 51 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/2۱
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۳۰ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور زبان 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,143
امتیاز واکنش
39,021
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 51 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/2۲
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۲۹ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور زبان 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,143
امتیاز واکنش
39,021
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 51 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/2۳تعداد روزهای باقی‌مانده: ۲۸ روز.


| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور زبان 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,143
امتیاز واکنش
39,021
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 51 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/2۴تعداد روزهای باقی‌مانده: ۲۷ روز.


| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور زبان 1403 *

 

YeGaNeH

معاونت کل سایت رمان ۹۸
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
معاونت سایت
کاربر ویژه انجمن
  
عضویت
9/1/22
ارسال ها
8,143
امتیاز واکنش
39,021
امتیاز
473
زمان حضور
284 روز 17 ساعت 51 دقیقه
نویسنده این موضوع

امروز مورخ:
۱۴۰۳/۰۳/2۵
تعداد روزهای باقی‌مانده: ۲۶ روز.

| تیم مشاوران انجمن رمان 98 |


اطلاعیه * روزشمار کنکور زبان 1403 *

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا