خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

Morad

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
15/12/22
ارسال ها
271
امتیاز واکنش
1,480
امتیاز
133
محل سکونت
شیراز
زمان حضور
9 روز 18 ساعت 56 دقیقه
نویسنده این موضوع
چکیده

ساخت شهری هوشمند که از اهداف پایداری و توسعه ی پایدار پیروی می کند کیفیت زندگی را بهتر کرده و سرمایه اجتماعی، انسانی و زیست محیطی را حفظ می کند. با این حال، وجود پروژه های شهر هوشمند پایدار برای دنبال کردن اهداف پایداری بر روی ابعاد فنی شهرهای هوشمند مثل استفاده از داده های بزرگ یا دستگاه های هوشمند متمرکز شده اند. اخیرا، هیچ طبقه بندی جامعی از شاخص های شهر هوشمند پایدار در ادبیات تحقیقی وجود ندارد. این مقاله سعی دارد تا با درنظر گرفتن ویژگی های معمول و مشترک مفاهیم پایداری و شهر هوشمند این شاخص ها را کشف کند. دو دور از تکنیک آنالیز و تحلیل محتوا به منظور ارزیابی روابط معنایی، لغوی و مفهومی بین شاخص های پایداری و شهر هوشمند به کار گرفته شدند. این مقاله شاخص های توسعه ی پایدار پیشنهاد شده توسط OECD و شاخص سرآمد و اساسی شهر هوشمند ارائه شده توسط کوهن را به عنوان دو گروه اصلی شاخص ها به کار گرفت. یافته ها مجموعه ی جدیدی از شاخص هایی را ارائه می کنند که به سیاستگذاران و محققان این امکان را میدهد هوش و پایداری پروژه ها را توأما در نظر بگیرند. این مجموعه شامل دسته ها و طبقات اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، و دولتی با 82 شاخص مرتبط می باشد .
پیامد و نتیجه ی این مقاله با در نظر گرفتن المان های اصلی و کلیدی مفاهیم پایداری و شهر هوشمند دسته ی ترکیبی منحصر به فردی از شاخص های شهر هوشمند پایدار را ارائه می نماید. فرهیختگان و دانشگاهیان و سیاستگذاران نیز می توانند این مجموعه ی شاخص ها را به عنوان دستورالعملی برای ایجاد یک جامعه ی هوشمند پایدار به کار بگیرند .


مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار

 
آخرین ویرایش:

Morad

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
15/12/22
ارسال ها
271
امتیاز واکنش
1,480
امتیاز
133
محل سکونت
شیراز
زمان حضور
9 روز 18 ساعت 56 دقیقه
نویسنده این موضوع
مقدمه
نوآوری ها و ابتکارات شهرهای هوشمند ابزار جدیدی را برای ارتقای شهرداری ها در اختیار مقامات مسئول و سیاستگذاران قرار می دهند.این مفهوم آینده ی منازل شهری را شکل می دهد (لا و لینچ ،8102).
از نقطه نظر تاریخی، مفهوم شهر هوشمند بر روی فناوری، وسایل هوشمند، و زیرساخت های شهری متمرکز بود (وانولو ،8102). اخیرا، شهرهای متعددی مفهوم شهر هوشمند را بسط داده اند تا ابعاد اجتماعی اقتصادی را در آن بگنجانند (شیچیاخ و همکاران ،8102)،(ترنچر 8102).
مناسب ترین توصیف مفهوم که برای پروژه های شهری اعمال شده را ارائه می کند: "شهرهای هوشمند مردم را در اولویت قرار می دهند و فناوری را به عنوان ابزاری کاملا در خدمت شهروندان و برای استفاده ی آنها معرفی می کند" (p.118).
این تکامل مفهوم شهر هوشمند به فراتر از آنچه قبلا بود می برد ضمن اینکه صرفا بر روی بعد فنی آن تمرکز می کند و تأثیرات بالقوه ای که روی مطالعات و پروژه های شهری دارد را بسط می دهد .
محققان و برنامه ریزان شهری به تدریج شروع به بررسی این مسئله می کنند که چطور مفهوم شهرهای هوشمند که ریشه در اولویت قرار دادن افراد و استفاده از فناوری به عنوان ابزار دارد (آنجلیدو و همکاران ،8102)
می تواند به چالش های اجتماعی – اقتصادی در نواحی شهری بپردازد (شافرز و همکاران ،8100).​
این مفهوم می تواند دو پیامد و نتیجه ی سودمند در پی داشته باشد. در وهله ی اول، این مفهوم یک استراتژی مازاد را برای تصمیم گیرندگان ارائه می کند تا طرح های ابتکاری شهرهای هوشمند را برای پرداختن به پروژه های شهری به کار بگیرند، و دوم اینکه، این مفهوم با بسط ادبیات تحقیقی محدود به مسائل شهری باعث پیشرفت تحقیقات در حوزه ی شهرهای هوشمند می شود. چالش راه حل های عملی پایداری را ارائه می نماید. هنوز هم در ادبیات تحقیقی شکافی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود و پایداری طرح های ابتکاری و نوآوری های شهر هوشمند در راستای پرداختن به امور شهری را نشان می دهد.
این تحقیق، که جنبه های مختلف مفهوم شهر هوشمند را با دقت مورد بررسی قرار می دهد، در نهایت با مطرح کردن ابزاری جدید برای پرداختن به پروژه های شهری با استفاده از نوآوری های شهر هوشمند به راه حل های پایدار کمک می کند .
مفهوم شهر هوشمند المان ها و شاخص های مختلفی را دربر می گیرد. از سوی دیگر ،پایداری برای پرداختن به چالش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بر روی جنبه های مختلف متمرکز می شود (کولمن و فرینگتون ،8101). عموما، محققان وجه مشترک توسعه ی پایدار و شهرهای هوشمند (آنجلیدو و همکاران ،8102) را از طریق تمرکز روی بُعد فنی مفهوم شهر هوشمند با دقت مورد بررسی قرار دادند (موندجار وهمکاران ،8180). بعضی از محققان نیز تنها یک بُعد پایداری را مدنظر قرار دادند مثل انرژی (گیمپل، گراف-دراش، هاولیتچک، و نویمایر ،8180) و سلامتی (رحمان، حسین، شووایل، الراجح، و الحمید ،8180) و تلاش کردند تا بین مفاهیم شهر هوشمند و پایداری تلفیق و ترکیبی را ایجاد کنند.
این مقاله قصد دارد تا از طریق در نظر گرفتن فناوری به عنوان تسهیل گر برای پیشنهاد راه حل های پایدار در راستای پرداختن به مسائل شهری جنبه های متعدد این مفهوم را با دقت بررسی کند. پیامد پیش بینی شده و مورد انتظار این مقاله مجموعه ایست از ایده های فنی هوشمند پایدار ضمن اینکه به تصمیم گیرندگان برای ارزیابی موضوعات و عنواین شهری کمک می کند.


مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار

 

Morad

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
15/12/22
ارسال ها
271
امتیاز واکنش
1,480
امتیاز
133
محل سکونت
شیراز
زمان حضور
9 روز 18 ساعت 56 دقیقه
نویسنده این موضوع
مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار

 

Morad

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
15/12/22
ارسال ها
271
امتیاز واکنش
1,480
امتیاز
133
محل سکونت
شیراز
زمان حضور
9 روز 18 ساعت 56 دقیقه
نویسنده این موضوع
مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار

 

Morad

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
15/12/22
ارسال ها
271
امتیاز واکنش
1,480
امتیاز
133
محل سکونت
شیراز
زمان حضور
9 روز 18 ساعت 56 دقیقه
نویسنده این موضوع
مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار

 

Morad

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
15/12/22
ارسال ها
271
امتیاز واکنش
1,480
امتیاز
133
محل سکونت
شیراز
زمان حضور
9 روز 18 ساعت 56 دقیقه
نویسنده این موضوع


مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار

 

Morad

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
15/12/22
ارسال ها
271
امتیاز واکنش
1,480
امتیاز
133
محل سکونت
شیراز
زمان حضور
9 روز 18 ساعت 56 دقیقه
نویسنده این موضوع


مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار

 

Morad

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
15/12/22
ارسال ها
271
امتیاز واکنش
1,480
امتیاز
133
محل سکونت
شیراز
زمان حضور
9 روز 18 ساعت 56 دقیقه
نویسنده این موضوع


مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار

 

Morad

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
15/12/22
ارسال ها
271
امتیاز واکنش
1,480
امتیاز
133
محل سکونت
شیراز
زمان حضور
9 روز 18 ساعت 56 دقیقه
نویسنده این موضوع


مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار

 

Morad

کاربر نیمه فعال
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
15/12/22
ارسال ها
271
امتیاز واکنش
1,480
امتیاز
133
محل سکونت
شیراز
زمان حضور
9 روز 18 ساعت 56 دقیقه
نویسنده این موضوعمقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا