خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

*Z.A.H.R.A*

مدیر تالار نقد + ناظر کتاب +منتقد انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار انجمن
ناظر کتاب
منتقد انجمن
 
 
عضویت
16/10/20
ارسال ها
1,584
امتیاز واکنش
35,975
امتیاز
393
محل سکونت
رمان ۹۸
زمان حضور
151 روز 18 ساعت 40 دقیقه
نویسنده این موضوع
بسم الله الرحمن الرحیم


کدام رشته ها بازارکار بهتری دارند؟

فهرست
مقدمه
۱- معیارهای مهم برای انتخاب رشته تحصیلی
۲- نکات مهم در مطالعه این گزارش
۳- بازار کار را بهتر بشناسیم
۴- وضعیت بازار کار به تفکیک گروه های شغلی
۵- معرفی شغل هایی که در حال رشد هستند
۶- آشنایی با مشاغل مرتبط به رشته های تحصیلی
۷- لینک های مفید

مقدمه :
بیراه نیســت اگر بگوییم در کشور ما انتخاب رشته
کنکور سراســری جزو مهمتریــن تصمیمات زندگی
افراد محســوب می شــود. ســختی ایــن انتخاب
آنجاست که عوامل و معیارهای متفاوت و متنوعی
در آن نقــش دارنــد. کم بــودن منابــع معتبر برای
راهنمـــایی دانش آمـــوزان بر سختـی این انتخـاب
می افزاید. امسال تصمیم گرفتیم که به عنوان یکی
از بزرگترین مراجع کاریابی کشــور و با اســتفاده از
داده هایــی که از بازار کار کشــور داریــم، اطلاعاتی
معتبر و قابل اتکا در رابـ*ـطه با وجوه شــغلی انتخاب
رشــته ارائه دهیم. امیدواریم این گــزارش بتواند
دانش آموزانی را که در این ایام در حال تحقیق برای
انتخاب رشته هستند، یاری کند.


توجه، توجه
این تاپیک اختصاصی انجمن رمان ۹۸ است.
هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع شرحاً حرام و پیگرد قانونی شخص خودم را به دنبال خواهد داشت.


کارنامه بازار کار رشته ها | اختصاصی انجمن رمان۹۸

 
 • تشکر
Reactions: حنانه سادات هاشمی

*Z.A.H.R.A*

مدیر تالار نقد + ناظر کتاب +منتقد انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار انجمن
ناظر کتاب
منتقد انجمن
 
 
عضویت
16/10/20
ارسال ها
1,584
امتیاز واکنش
35,975
امتیاز
393
محل سکونت
رمان ۹۸
زمان حضور
151 روز 18 ساعت 40 دقیقه
نویسنده این موضوع
معیارهای مهم برای انتخاب رشته تحصیلی
برای انتخاب رشته باید معیارهای مختلفی را در نظر بگیرید:
علایق و روحیات خود را بشناسید و به تطابق رشته با روحیات
و علایق خود توجه کنید.
اســتعداد منحصر به فردتان را پیدا کنیــد. صرفا علاقه به یک
رشــته نمی تواند موفقیت شــما را در آن رشــته تضمین کند.
اینکه در چه زمینه ای اســتعداد پیشرفت دارید و در آن بهتر از
دیگران هستید هم اهمیت زیادی دارد.
با جزئیات رشــته ی انتخابی خود آشنا شــوید. چه واحدهایی
دارد؟ چقــدر تئوری و چقدر عملی اســت؟ چــه چیزهایی قرار
است یاد بگیرید؟
از مشاغل مرتبط با رشــته و اینکه اصولا با یک رشته تحصیلی
امکان فعالیت در چه زمینه هایی برای شــما فراهم خواهد بود
آگاهی کسب کنید.
در مورد وضعیت بازار کار مرتبط با رشــته تحصیلی موردنظرتان
اطلاعات به دست بیاورید.
از وضعیت بازار کار رشته تحصیلی مورد نظرتان در ۵ تا ۱۰ سال
آینده آگاهی کســب کنید. تصمیم حال حاضر شما برای بعد از
فارغ التحصیلی شماست و نه امروز!
از وضعیــت درآمدی مشــاغل مرتبــط با یک رشــته تحصیلی
اطلاعات کسب کنید.
به مکان جغرافیایی دانشــگاه، هزینه های تحصیل و ... نیز در
کنار سایر عوامل توجه کنید.


کارنامه بازار کار رشته ها | اختصاصی انجمن رمان۹۸

 
 • تشکر
Reactions: حنانه سادات هاشمی

*Z.A.H.R.A*

مدیر تالار نقد + ناظر کتاب +منتقد انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار انجمن
ناظر کتاب
منتقد انجمن
 
 
عضویت
16/10/20
ارسال ها
1,584
امتیاز واکنش
35,975
امتیاز
393
محل سکونت
رمان ۹۸
زمان حضور
151 روز 18 ساعت 40 دقیقه
نویسنده این موضوع
وضعیت آگهی های استخدامی در هر گروه شغلی

در نمودار زیر درصد تعداد آگهی های هر گروه شــغلی نســبت به کل تعداد
آگهی های مورد بررسی نشان داده شده است.
فروش / بازاریابی: ۲۴/۶ ٪
توسعه نرم افزار و برنامه نویسی: ۱۹/۵٪
مالی و حسابداری: ۱۲/۷٪
دیجیتال مارکتینگ، سئو و بازاریابی محتوا: ۱۰/۳٪
مهندسی صنایع / مدیریت تولید / مدیریت پروژه: ۵/۸٪
خدمات و پشتیبانی مشتریان / روابط عمومی: ۴/۷٪
تحلیل و توسعه کسب و کار / استراتژی / برنامه ریزی:۱۳/۶٪
منابع انسانی:۳/۴٪
بازرگانی / تجارت:۳/۳٪
مهندسی معماری و شهرسازی و عمران:۳/۳٪
مهندسی برق:۳/۲٪
مهندسی مکانیک / مهندسی هوا و فضا:۲/۸٪
مهندسی شیمی: ۰/۹٪
طراحی رابط و تجربه کاربری
محیط زیست، ایمنی و امنیت (HSE(: ۰/۵٪
مهندسی معدن / مهندسی مواد و متالورژی / زمین شناسی: ۰/۲٪
مهندسی کشاورزی / علوم دامی: ۰/۲٪
مهندسی نساجی: ۰/۱٪
مهندسی پزشکی۰/۱٪

وضعیت رشته های تحصیلی در آگهی های مورد بررسی
در نمــودار زیر درصد تعداد تکرار رشــته های تحصیلی نســبت به تعداد کلآگهی های مورد بررسی نشان داده شده است.

مهندسی صنایع: ٪۱۷
مالی و حسابداری: ٪۱۳
کامپیوتر / فناوری اطلاعات: ٪۱۳
مهندسی مکانیک: ٪۹
مهندسی برق: ٪۶
علوم اجتماعی و جامعه شناسی / روانشناسی/ آموزش: ۵٪
ارتباطات / رسانه / روابط عمومی / کتابداری: ۲٪
مهندسی شیمی / پلیمر: ۲٪
مهندسی عمران / مهندسی راه آهن:
مجموع سایر رشته ها: ۱۰٪
موقعیت های شغلی بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی: ٪۴۴
کارفرمایان برای بعضی از موقعیت های شغلی بیش از
یک رشته ی تحصیلی را ذکر می کنند. به همین دلیل
مجموع درصدها از ۱۰۰ بیش تر است.


کارنامه بازار کار رشته ها | اختصاصی انجمن رمان۹۸

 
 • تشکر
Reactions: Parmida_viola و حنانه سادات هاشمی

*Z.A.H.R.A*

مدیر تالار نقد + ناظر کتاب +منتقد انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار انجمن
ناظر کتاب
منتقد انجمن
 
 
عضویت
16/10/20
ارسال ها
1,584
امتیاز واکنش
35,975
امتیاز
393
محل سکونت
رمان ۹۸
زمان حضور
151 روز 18 ساعت 40 دقیقه
نویسنده این موضوع
گروه شغلی فروش / بازاریابی
نمونه مشاغل:
کارشناس بازاریابی، کارشناس مارکتینگ، مدیر مارکتینگ، مدیر
برنــد، سرپرســت تحقیقات بازار، کارشــناس تحقیقــات بازار،
بازاریاب میدانی، ویزیتور، فروشنده
فراوانی آگهی های استخدامی:
۲۴٫۶ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
مهندسی صنایع
کامپیوتر / فناوری اطلاعات
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۵۵
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۵٫۲ میلیون تومان
گروه شغلی توسعه نرم افزار و برنامه نویسی
نمونه مشاغل:
برنامه نویــس وب، برنامه نویس موبایل، Developer BackEnd
FrontEnd Developer, FullStack Developer، Senior Developer،
Tech Lead، CTO
فراوانی آگهی های استخدامی:
۵.۱۹ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
کامپیوتر / فناوری اطلاعات
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۴۷
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۷٫۲ میلیون تومان
01


کارنامه بازار کار رشته ها | اختصاصی انجمن رمان۹۸

 
 • تشکر
Reactions: حنانه سادات هاشمی

*Z.A.H.R.A*

مدیر تالار نقد + ناظر کتاب +منتقد انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار انجمن
ناظر کتاب
منتقد انجمن
 
 
عضویت
16/10/20
ارسال ها
1,584
امتیاز واکنش
35,975
امتیاز
393
محل سکونت
رمان ۹۸
زمان حضور
151 روز 18 ساعت 40 دقیقه
نویسنده این موضوع
روه شغلی مالی و حسابداری
نمونه مشاغل:
کارمند حسابداری، کارشــناس حسابداری، کارشناس امور مالی،
حسابرس، مدیر مالی
فراوانی آگهی های استخدامی:
۱۲٫۷ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مالی و حسابداری
مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۱۴
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۵٫۶ میلیون تومان
گــروه شــغلی دیجیتــال مارکتینــگ� ســئو و
بازاریابی محتوا
نمونه مشاغل:
کارشــناس دیجیتال مارکتینگ، کارشــناس ســئو، مدیر واحد
دیجیتال مارکتینگ، مدیر ســئو، مدیر کمپین هــای تبلیغاتی،
متخصص تولید محتوا، کپی رایتر
فراوانی آگهی های استخدامی:
۱۰٫۳ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
کامپیوتر / فناوری اطلاعات
مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
ارتباطات / رسانه / روابط عمومی / کتابداری
هنر
مهندسی صنایع
زبان و ادبیات
علوم اجتماعی و جامعه شناسی / روانشناسی/ آموزش/ علوم تربیتی
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۵۹
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۴٫۶ میلیون تومان

گروه شغلی مهندسی صنایع� مدیریت تولید�
مدیریت پروژه� مدیریت عملیات
نمونه مشاغل:
مدیر تولید، مدیر عملیات، مدیر پروژه، کارشناس طرح و برنامه،
کارشنــاس ISO ،کارشنــاس کنتـرل پروژه، کارشناس سیستم ها
و روش ها
فراوانی آگهی های استخدامی:
۵٫۸ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مهندسی صنایع
مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
مهندسی مکانیک
کامپیوتر / فناوری اطلاعات
مهندسی شیمی / پلیمر
مهندسی برق
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۱۲
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۶٫۴ میلیون تومان


کارنامه بازار کار رشته ها | اختصاصی انجمن رمان۹۸

 
 • تشکر
Reactions: حنانه سادات هاشمی

*Z.A.H.R.A*

مدیر تالار نقد + ناظر کتاب +منتقد انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار انجمن
ناظر کتاب
منتقد انجمن
 
 
عضویت
16/10/20
ارسال ها
1,584
امتیاز واکنش
35,975
امتیاز
393
محل سکونت
رمان ۹۸
زمان حضور
151 روز 18 ساعت 40 دقیقه
نویسنده این موضوع
گروه شــغلی خدمات و پشــتیبانی مشــتریان�
روابط عمومی
نمونه مشاغل:
کارشــناس مرکز تماس، کارشــناس پشتیبانی مشــتریان، مدیر
خدمات پس از فروش، مدیر روابط عمومی
فراوانی آگهی های استخدامی:
۴٫۷ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مهندسی صنایع
مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
کامپیوتر / فناوری اطلاعات
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۲۴
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۴٫۲ میلیون تومان

گروه شــغلی تحلیل و توســعه کســب و کار� اســتراتژی�
برنامه ریزی� تحلیل داده و اطلاعات / مدیریت محصول
نمونه مشاغل:
کارشــناس برنامه ریــزی، کارشــناس تحلیل کســب و کار، مدیر
توسعه بازار، تحلیلگر سیستم، مدیر محصول، مالک محصول
فراوانی آگهی های استخدامی:
۳٫۶ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مهندسی صنایع
مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
کامپیوتر / فناوری اطلاعات
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۲۰
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۷٫۸ میلیون تومان

گروه شغلی منابع انسانی
نمونه مشاغل:
مدیر منابع انســانی، کارشناس منابع انسانی، کارشناس جذب،
کارشناس آموزش، رئیس کارگزینی، کارشناس حقوق و دستمزد
فراوانی آگهی های استخدامی:
۳٫۴ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مدیریت، بازرگانی، کسب و کار
مهندسی صنایع
علوم اجتماعی و جامعه شناسی، روانشناسی، آموزش، علوم تربیتی
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۲۰
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۶٫۳ میلیون تومان

گروه شغلی بازرگانی / تجارت
نمونه مشاغل:
کارشــناس صــادرات، کارشــناس بازرگانی خارجی، کارشــناس
بازرگانی داخلی، مدیر واحد بازرگانی
فراوانی آگهی های استخدامی:
۳٫۳ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
مهندسی صنایع
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۲۷
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۵٫۶ میلیون تومان


کارنامه بازار کار رشته ها | اختصاصی انجمن رمان۹۸

 

*Z.A.H.R.A*

مدیر تالار نقد + ناظر کتاب +منتقد انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار انجمن
ناظر کتاب
منتقد انجمن
 
 
عضویت
16/10/20
ارسال ها
1,584
امتیاز واکنش
35,975
امتیاز
393
محل سکونت
رمان ۹۸
زمان حضور
151 روز 18 ساعت 40 دقیقه
نویسنده این موضوع
روه شــغلی مهندســی معماری و شهرسازی و
مهندسی عمران
نمونه مشاغل:
طراح دکوراسیون داخلی، مهندس معماری، کارشناس معماری و
ســاختمان، نقشــه بردار، مهندس ناظر، کارشناس عمران، مدیر
واحد عمرانی
فراوانی آگهی های استخدامی:
۳٫۳ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
معماری و شهرسازی
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۱۹
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۹/۵ میلیون تومان

گروه شغلی مهندسی برق
نمونه مشاغل:
مهندس برق، مهندس مخابرات، مهندس الکترونیک، کارشناس
ابزار دقیق، طراح مدارهای الکترونیکی
فراوانی آگهی های استخدامی:
۳٫۲ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مهندسی برق
مهندسی مکانیک
کامپیوتر / فناوری اطلاعات
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۱۱
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۶ میلیون تومان

گروه شغلی مهندسی مکانیک� مهندسی هوا و فضا
نمونه مشاغل:
مهندس مکانیک، مهندس هوا و فضا، کارشــناس تاسیســات،
مدیر تعمیر و نگهداری
فراوانی آگهی های استخدامی:
۲٫۸ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مهندسی مکانیک
مهندسی برق
مهندسی صنایع
مهندسی شیمی / پلیمر
مهندسی مواد و متالوژی
مهندسی هوافضا
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۱۰
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۹/۵ میلیون تومان

گروه شغلی مهندسی شیمی
نمونه مشاغل:
کارشــناس کنترل کیفیــت، مدیر کنتــرل کیفیت، کارشــناس
تحقیــق و توســعه، ناظر خط لوله، مهندســی نفــت، مهندس
شیمی، کارشناس طراحی فرایند
فراوانی آگهی های استخدامی:
۰٫۹ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مهندسی مکانیک
مهندسی شیمی / پلیمر
صنایع غذایی / کشاورزی
مهندسی برق
مهندسی صنایع
شیمی
مهندسی مواد و متالورژی
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۹
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۵/۵ میلیون تومان

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری r�sign�D UX/UI
نمونه مشاغل:
طراح رابط کاربری و تجربه کاربری، طراح محصول
فراوانی آگهی های استخدامی:
۰٫۸ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
کامپیوتر / فناوری اطلاعات
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۷۹
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۵/۶ میلیون تومان


کارنامه بازار کار رشته ها | اختصاصی انجمن رمان۹۸

 

*Z.A.H.R.A*

مدیر تالار نقد + ناظر کتاب +منتقد انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار انجمن
ناظر کتاب
منتقد انجمن
 
 
عضویت
16/10/20
ارسال ها
1,584
امتیاز واکنش
35,975
امتیاز
393
محل سکونت
رمان ۹۸
زمان حضور
151 روز 18 ساعت 40 دقیقه
نویسنده این موضوع
گروه شغلی محیط زیست� ایمنی و امنیت (HSE(
نمونه مشاغل:
کارشناس ایمنی و بهداشت، کارشناس HSE ،مدیر HSE
فراوانی آگهی های استخدامی:
۰٫۵ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
ایمنی/ محیط زیست
مهندسی صنایع
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۱۴
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۳/۶ میلیون تومان

گــروه شــغلی مهندســی معدن� مهندسی مواد و
متالورژی� زمین شناسی
نمونه مشاغل:
کارشناس زمین شناسی و اکتشاف، کارشناس معدن، کارشناس
متالوژی، کارشناس بازرسی فنی و متریال
فراوانی آگهی های استخدامی:
۰٫۲ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی معدن / زمین شناسی
مهندسی مکانیک
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۲۶
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۲/۵ میلیون تومان

گروه شغلی مهندسی کشاورزی / علوم دامی
نمونه مشاغل:
کارشناس دامپروری، کارشــناس باغات و گلخانه ها، کارشناس
فضای سبز، مدیر واحد فضای سبز
فراوانی آگهی های استخدامی:
۰٫۲ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
صنایع غذایی / کشاورزی
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۰
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۸/۴ میلیون تومان

گروه شغلی مهندسی نساجی
نمونه مشاغل:
مهندس نساجی
فراوانی آگهی های استخدامی:
۰٫۱ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مهندسی نساجی
مهندسی صنایع
شیمی
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۲۶
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۴٫۷ میلیون تومان


کارنامه بازار کار رشته ها | اختصاصی انجمن رمان۹۸

 

*Z.A.H.R.A*

مدیر تالار نقد + ناظر کتاب +منتقد انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار انجمن
ناظر کتاب
منتقد انجمن
 
 
عضویت
16/10/20
ارسال ها
1,584
امتیاز واکنش
35,975
امتیاز
393
محل سکونت
رمان ۹۸
زمان حضور
151 روز 18 ساعت 40 دقیقه
نویسنده این موضوع
گروه شغلی مهندسی پزشکی
نمونه مشاغل:
کارشناس فنی تولید محصولات پزشکی
فراوانی آگهی های استخدامی:
۰٫۱ ٪از کل آگهی های مورد بررسی
رشته های تحصیلی متداول در آگهی های این گروه شغلی:
مهندسی پزشکی
مهندسی برق
مهندسی صنایع
درصد آگهی های بدون نیاز به پیش زمینه تحصیلی نســبت به
تعداد کل آگهی های این گروه شغلی:
٪۷
میانه حقوق این گروه شغلی بر اساس گزارش سراسری حقوق و
دستمزد در سال ۱۴۰۰:
۴٫۷ میلیون تومان

(شغل هایی که
در چند سال آینده
رشد خواهند داشت)
برای بررسی بازار کار یک گروه شغلی نباید صرفا سهم
کنونی آن در بازار مورد بررسی قرار گیرد؛ بلکه داشتن
اطلاعاتــی از روند مشــاغل در آینده هــم نکته ی با
اهمیتی است. در این بخش بعضی گروه های شغلی
را کــه روند صعودی قابـــل توجـــه در بـــازار دارند
معرفی می کنیم.

شغل های مرتبط با حوزه های زیر روند رو به رشدی دارند و پیش بینی
می کنیم تا چند سال آینده نیز به رشد خود ادامه می دهند:
توسعه نرم افزار و برنامه نویسی / IT
داده کاوی
هوش مصنوعی
مدیریت محصول / مالکیت محصول (Owner Product / Manager Product(
طراحی رابط و تجربه کاربری (Design UX/UI(
شبکه و زیرساخت
مهندسی صنایع
دیجیتال مارکتینگ
سئو (SEO(
تولیدمحتوا
تحلیل و توسعه کسب و کار
منابع انسانی
منبع: گزینه دو


کارنامه بازار کار رشته ها | اختصاصی انجمن رمان۹۸

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا