خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

~XFateMeHX~

مدیر تالار علم و دانش + مترجم
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار انجمن
مترجم انجمن
  
عضویت
6/4/20
ارسال ها
3,710
امتیاز واکنش
8,088
امتیاز
283
محل سکونت
~Castle~
زمان حضور
29 روز 18 ساعت 25 دقیقه
نویسنده این موضوع
مجموعه نمونه سوال فارسی اول نوبت اول

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات فارسی نوبت اول مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید

1.جملات زیر را مرتب کن و بنویس.

آش رِشته-سبزی-مادرم-می ریزَد-در

ستاره ای-آرَش-را- داد-نِشان

2.کلمه بساز.

اِ + دا + ره = ---------
روز + نا + مه = -------
نا + مه + ای = ----------
روز + نا + مه = ----------
تیـ + ره + ای = ------------

3.جمله بساز.

بَرادَر: ---------------------
دوست: --------------------

4.گل خوشبوی من در کدامیک از کلمه های زیر صدای " تـ ت " آمده است دورش خط بکش.

1) باران
2) دریا
3) شانه
4) رِشته

5.فرزند نازنین مخالف کلمات زیر را بنویس.

دیر ≠ ------------
با ایمان ≠ -----------
باز ≠ -----------

6.این کلمات منتظر هستند در کنار آنها کلمه ی دیگری بنویس تا ترکبیب زیبا شوند.

سَبَدِ -------

تَراشِ -------

مویِ --------

7.با هر دو کلمه یک جمله بساز:

-آزادُ – ًاهِ ای

-تيس – تَراش

8.عزیزم با کلمات زیر جمله بساز:

-دانشمند

-دامن ابریشمی

9.مخالف کلمات زیر را بنویس.

-می داند

-شب

-زشت

مجموعه نمونه سوال فارسی اول نوبت دوم

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات فارسی نوبت دوم مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید

1.مرتب کنید.

-خواب – صبح – محمد- زود – می شود – بیدار – هر روز – از

-عاشورا – در روز – به شهادت – امام حسین(ع) – رسید

-همیشه – احترام – حامد – معلم – به – می گذارد- خود

2.پسر عزیزم در متن زیر دو کلمه اشتباه نوشته شده است . آن ها را پیدا کن و درست آن را بنویس.

حظرت محمد(ص)در شهر مکّه به دنیا آمد . روزی که ایشان به پیامبری رسیدند روز مبعس نام دارد . ما این روز را جشن می گیریم.

3.نازنینم برای هر نشانه دو کلمه بنویس.

4.اسم این نشانه ها را بنویس.

غ= ................. ظ = ................. ج = .................

گ =................. ذ= ................. م = .................

5.مرتّب کن.

-باغبان از میوه چید درخت را ...........................
-آمنه است نام حضرت محمّد مادر ........................
-اصغر عموی در دارد روستا بزرگی باغ ..................

6.کلمه ها را به طور مناسب به هم وصل کن و بنویس.

-صدای مخصوص=......................................
-حوله طوفانی=........................................
-دریا پرندگان=.......................................

7.هر کلمه را در جاي مناسب بنویسید.(هر کلمه را در جاي مناسب بنویسید)

-احمد وقتی معلم ........................... می کندخوب گوش می دهد.
-حسن هر روز بعد از خوردن ........................... دندان هاي خود را مسواك می زند.
-ما بعد از حمام کردن ، بدن خود را با ........................... خشک می کنیم.

8. جمالت را کامل کن.

-آزاده کتابش را از زمین ...................
-تو .............. را از زمین .......................
-شما ................... را از زمین برمی دارید.
-............. کتابمان را از زمین .....................

9.مخالف هر کلمه را بنویس.

-زود

-بود

-گریه

10.حروف کلمات را بنویس.

-صاف

-مخصوص

-حضرت

-بهار

11.جمله های زیر چند کلمه است ؟

-اوّلین فصل سال بـهار است.

-من قبل از خواندن نماز وضو می گیرم.


مجموعه نمونه سوال فارسی کلاس اول دبستان نوبت اول

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا