خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

جزوه خلاصه نویسی درختی زیست دهم تجربی ۹۶-۹۷

Nirvana

مدیر بازنشسته
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
16/7/18
ارسال ها
3,232
امتیاز واکنش
35,623
امتیاز
418
محل سکونت
⁦☁️⁩
زمان حضور
6 روز 22 ساعت 19 دقیقه
بهترین و کامل ترین خلاصه نویسی نموداری زیست دهم : استاد باویر

درباره جزوه خلاصه فصل اول زیست دهم
جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل جزوه خلاصه فصل اول زیست دهم به همراه جمع بندی میباشد که توسط استاد باویر تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد جزوه خلاصه فصل اول زیست دهم به همراه جمع بندی و همینطور درسنامه میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


پروانه مونارک از:

  • نورون های زمان سنج :درشاخک های خود
  • ازنورون های جهت یاب:درچشمان خود سود می برد.
شهرت این پروانه به خاطر مهاجرت دسته جمعی ازکاناداوشمال آمریکا به مکزیک است.

چرخه نموی پروانه مونارک

1-پروانه بالغ روی برگ های استبرق تخمگذاری می کند .

2.تخم ها روی برگ ایجاد نوزادپروانه می کنند .

3.لارو ازبرگ های سمی تغذیه وایجاد پیله می کند

4.لاروپس ازخروج ازخروج ازپیله به پروانه بالغ تبدیل می شود.

-زیست شناسی چیست ؟

زیست شناسی :

تعریف :شاخه ای ازعلوم تجربی که به بررسی علمی جانداران وفرآیندهای زیستی می پردازد.

نقش: الف:پی بردن به راز های آفرینش

ب: حل مسائل ومشکلات زندگی اجتماعی انسان امروزی


محدوده ی علم زیست شناسی :

1-کاربرد ها

2-محدودیت ها

کاربرد ها:

الف)تولید محصولات بهتر وبیشتر ازگیاهان وجاننوران اصلاح شده (گندم ومرغ)

ب)مهار کردن بسیاری ازبیماریهای مرگ آورپیشین مانند بیماری های قندوافزایش فشارخون

پ)شناسایی هویت انسانها با استفاده ازDNA(دنا) ی افراد

ت)آگاهی ازبیماریهای ارثی انسان ها با خواندن اطلاعات مولکول ها ی دنا ی آنها

ث)کمک به مبارزه با آفت های کشاورزی حفظ تنوع زیستی وبهبود طبیعت


محدودیت ها :

الف)نمی تواندبه همه پرسش های ما پاسخ دهد .

ب)ازحل برخی مسائل بشری ناتوان است .دانلو‌د به صورت pdf
 

Nirvana

مدیر بازنشسته
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
16/7/18
ارسال ها
3,232
امتیاز واکنش
35,623
امتیاز
418
محل سکونت
⁦☁️⁩
زمان حضور
6 روز 22 ساعت 19 دقیقه
راجع جزوه خلاصه فصل دوم زیست دهم
جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل جزوه خلاصه فصل دوم زیست دهم به همراه جمع بندی میباشد که توسط استاد باویر تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد جزوه خلاصه فصل دوم زیست دهم به همراه جمع بندی و همینطور درسنامه میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


بخش های یک یاخته:

1-غشای یاخته

2- میان سلول

3- هسته

اجزاء سیتوپلاسم :

1.ماده زمینه(سیتوزول):مایعی کهه اسکلت سلولی را درون خود دارد.

2.اجزاء سیتوپلاسمی :شامل سانتریول ها ,ریبوزوم،مژک ،تاژک

3.اندامک های سیتوپلاسمی :مانند شبکه آندوپلاسمی ،راکیزه،دستگاه گلژی

غشاءسلولی :

1)وظیفه :جداکننده درون یاخته ازبیرون آن است .

2)ساختار:دارای دو لایه فسفولیپیدی به همراه کلسترول وپروتئین است.

3)ویژگی :1-داشتن نفوذ پذیری انتخابی

روش های عبور مواد ازعرض غشاء:

1)روش های غیر فعال:

1.انتشار ساده

2.اسمز

3.انتشار تسهیل شده

2) روش های فعال :

1.انتقال فعال

2.آندوسیتوز

3. اگزوسیتوز

نکته :درروش های فعال انتقال مواد ازعرض غشاءانرژی مصرف می شود.

تعریف فشار اسمزی: نیروی لازم برای متوقف کردن کامل اسمزرا فشار اسمزی می گویند.

نکته :عامل پیشبرنده اسمز همان فشار اسمزی است .

نکته:به علت برابر بودن فشاراسمزی خون ومایع درون یاخته ای آب نمی تواند بیش ازحد وارد یاخته شود .

دستگاه گوارش :

1)لوله گوارش : 1.دهان –حلق –مری – معده –روده باریک-روده بزرگ – مخرج

2)انـ*ـدام بدن های مرتبط :کبد- پانکراس – کیسه صفرا – غدد بزاق

بنداره ها :

1-بنداره ابتدای مری :اسکلتی وغیر ارادی

2-بنداره انتهای مری :صاف وغیر ارادی

3-بنداره انتهای معده (پیلور):صاف وغیر ارادی

4- بنداره انتهای روده باریک :صاف وغیر ارادی

5-بنداره داخلی مخرج :که صاف وغیر ارادی است .

دانلود به صورت pdf
 

Nirvana

مدیر بازنشسته
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
16/7/18
ارسال ها
3,232
امتیاز واکنش
35,623
امتیاز
418
محل سکونت
⁦☁️⁩
زمان حضور
6 روز 22 ساعت 19 دقیقه
درمورد جزوه خلاصه فصل سوم زیست دهم
جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل جزوه خلاصه فصل سوم زیست دهم به همراه جمع بندی میباشد که توسط جزوه خلاصه فصل سوم زیست دهم به همراه جمع بندی تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد جزوه خلاصه فصل سوم زیست دهم به همراه جمع بندی و همینطور درسنامه میباشد.
عوامل موثر درتنظیم عصبی تنفس:

1.فعالیت مرکز عصبی تنفس دربصل النخاع

2.فعالیت مرکز عصبی تنفس درپل مغزی

3.پیام ارسالی ازشش ها هنگام اتساع

4.افزایش co2 خون

نکته:مرکز تنفس دربصل النخاع با ارسال پیام به ماهیچه های دمی توسط اعصاب حرکتی باعث انقباض آنها می شود .

نکته :مرکز عصبی تنفس درپل مغزی با تاثیر بر مرکز بصل النخاع مدت زمان دم وپایان آن را تنظیم می کند .

نکته :پرشدن بیش از حد ششها سبب کشیده شدن بیش از حد ماهیچه ها ی صاف نایژها وناژک ها می شود.این واکنش سبب ارسال پیام ازماهیچه های صاف توسط یاخته های عصبی به مرکز بصل النخاع وتوقف فوری ادامه دم می شود .

نکته :افزایش co2 =تاثیر بر مرکز بصل النخاع =افزایش اهنگ تنفس

نکته :کاهش شدی o2= ارسال پیام ازگیرنده های حساس =مرکز بصل النخاع =افزایش آهنگ تنفس


تنفس آبششی :

1.آبشش های ساده :برجستگی های کوچک وپراکنده پوستی مانند ستاره دریایی

2.آبشش های خارجی :بیرون زده ازتمام سطح بدن مانند :دوزیستان

3.آبشش های داخلی :تبادل گازها ازطریق سطوح آبشش ها ی داخلی مانند:ماهیان بالغ
برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


ارسطو:

1.معتقد بود نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب می شود .

2.اونمی دانست هوا مخلوطی از گازهاست.

3.ترکیب هوای دمی وبازدمی را یکسان می دانست .


تنفس یاخته ای :

1.نیاز بدن به O2 را توجیه می کند.

2.انرژی وatp ایجاد می کند .

دانلود به صورت pdf
 

Nirvana

مدیر بازنشسته
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
16/7/18
ارسال ها
3,232
امتیاز واکنش
35,623
امتیاز
418
محل سکونت
⁦☁️⁩
زمان حضور
6 روز 22 ساعت 19 دقیقه
توضیح جزوه خلاصه فصل چهارم زیست دهم
جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل جزوه خلاصه فصل چهارم زیست دهم به همراه جمع بندی میباشد که توسط استاد باویر تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد جزوه خلاصه فصل چهارم زیست دهم به همراه جمع بندی و همینطور درسنامه میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


جانداران:

1-تک یاخته ای :

1.نسبت سطح به حجم زیاد دارند

2.تبادل مواد بین یاخته ومحیط مستقیم صورت می گیرند.

2-پریاخته ای :

1.نسبت سطح به حجم کم دارند.

4 بسیاری ازیاخته های با محیط تماس مستقیم ندارد .

بنابراین ؛سازگازیی درجهت مبادله مواد بین یاخته ها ومحیط بیرون ایجاد شده است تا بتوانند نیازهای غذایی ودفع مواد زائد را برطرف سازد

دستگا های گردش:

1-سامانه گردش آب

2- حفره گوارشی

3-سلوم یا حفره عمومی

4- دستگاه گردش خون {1.گردش خون باز 2. گردش خون بسته

سامانه گردش آب :

1-دربی مهرگان مانند اسفنج ها دیده می شوند .

2-آب از طریق منافذی دیواره به حفره یا حفره هایی وارد می شود .

3-آب ازطریق یک منفذ خارج می شود .

4- یاخته های یقه دار به حرکت آب کمک می کنند .

نکته: سلول های یقه دار ،در جذب مواد غذایی نیز نقش دارند.

حفره گوارشی:

1-هیدر:دارای کیسه بدون انشعاب

2-عروس دریایی :دارای کیسه گوارشی با انشعابات متعدد جهت گردش آب در حفره وبازوها

3-پلاناریا:انشعابات کیسه گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ کرده است .

نکته :دراین جانوران حرکات بدن به جابجایی مواد کمک می کند.

سلوم یا حفره عمومی :

1- دربیشتر جانداران مانند کرم ها ی لوله ای دیده می شوند .

2- درفاصله بین بخش های خارجی لوله گوارش ودیواره داخلی بدن وجود دارد.

3-ازمایعی پر می شود که کرم های لوله ای به انتقال مواد کمک می کند
.
دانلود به صورت pdf
 

Nirvana

مدیر بازنشسته
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
16/7/18
ارسال ها
3,232
امتیاز واکنش
35,623
امتیاز
418
محل سکونت
⁦☁️⁩
زمان حضور
6 روز 22 ساعت 19 دقیقه
درباره جزوه خلاصه فصل پنجم زیست دهم
جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل جزوه خلاصه فصل پنجم زیست دهم به همراه جمع بندی میباشد که توسط استاد باویر تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد جزوه خلاصه فصل پنجم زیست دهم به همراه جمع بندی و همینطور درسنامه ، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


مراحل فرآیند تشکیل ادرار :

1-تراوش

2-بازبازجذب

3-ترشح

1-خروج مواد خوناب به استثاء پروتئین ها ازکلافک

2-عامل تراوش :فشار خون

3-ورود مواد خارج شده ازکلافک به کپسول بومن

4-هم ساختار کپسول وهم ساختار کلافک برای تراوش مناسب است .

5-بیشتر بودن قطر سرخرگ آوران ازوابران

سازگاری کلافک :

1-وجود منافذبزرگ دردیواره :مویرگ منفذ دار

2-امکان خروج مواد خوناب به خونی

3- عدم امکان عبور پروتئین ها به علت وجود غشاءپایه مویرگ

نکته :غشاء پایه مویرگ کلافک حدود پنج برابر ضخیم تر ازغشاء پایه درسایر مویرگ ها ست

نکته:برای تراوش مناسب باید فشار خون مناسب درون کلافک موجودبا شد .

نکته:قطر سرخرگ آوران ازسرخرگ وابران بیشتراست .به همین دلیل فشار خون دورن کلافک بالاست .

کپسول بومن :

1-یاخته های دیواره بیرونی :ازنوع پوششی سنگفرشی ساده

2-یاخته های دیواره درونی :ازنوع خاصی یاخته پوششی به نام پودوسیت

نکته :پودوسیت ها ،رشته های کوتاه وپا مانندی دارند که اطراف مویرگ ها ی کلافک را احاطه کرده وبنابراین فاصله نفرون وشبکه مویرگی را از بین می برد .

بازجذب:

1-تعریف :فرایند بازگشت مواد مفید ازمایع تراوش شده به خون

2-چگونگی :یاخته های دیواره گردیزه مواد مفید را از مواد تراوش شده می گیرند .

وآنها را در سمت دیگر خود (درسمت خارج گردیزه) رها می کنند .جذب توسط مویرگ دور لوله ای =ورود به خون

5 -مکان :شروع در لوله پیچ خورده نزدیک = یاخته های دیواره آن ازجنس بافت پوششی مکعبی وریز پرزدار =افزایش سطح جذب = بازجذب مواد

دانلودpdf
 

Nirvana

مدیر بازنشسته
کاربر رمان ۹۸
  
عضویت
16/7/18
ارسال ها
3,232
امتیاز واکنش
35,623
امتیاز
418
محل سکونت
⁦☁️⁩
زمان حضور
6 روز 22 ساعت 19 دقیقه
توضیح جزوه خلاصه فصل ششم زیست دهم
جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل جزوه خلاصه فصل ششم زیست دهم به همراه جمع بندی میباشد که توسط استاد باویر تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد جزوه خلاصه فصل ششم زیست دهم به همراه جمع بندی و همینطور درسنامه ، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است :


.ویژگی یاخته گیاهی

پیشگفتار

گیاهان آوندی ،به ویژه نهان دانگان بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل می دهند

گیاهان مانند جانوارن به ماده وانرژی نیاز دارند ولی بر خلاف انها نمی توانند برای تامین ماده وانرژی ازجایی به جای دیگر بروند .

گیاهان منبع اصلی غذا برای بسیاری ازمردم کره زمین بوده ونیز تامین کننده مواد اولیه صنایع داروسازی وپوشاک اند .


بخش های اصلی یاخته گیاهی :

1دیواره یاخته ای

2-میان یاخته

3-کلروپلاست (سبزدیسه )

4-واکوئل مرکزی (کریچه مرکزی) } پروتو پلاست

دیواره یاخته شامل :

1تیغه میانی

2- دیواره نخستین

3- دیوره پسین


نقش های دیواره :

1.شکل دادن به یاخته

2.استحکام دادن به یاخته

3.کنترل تبادل مواد بین یاخته ای

6 .جلوگیری ازورود عوامل بیماری زا


تیغه میانی :

1.ازپلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است .

2.بعد ازتقسیم هسته ایجاد می شود .

3.مانند چسب دویاخته را کنار هم نگه می دارد .


دیواره نخستین :

1-بعد ازتیغه میانی توسط پروتوپلاست یاخته ها تشکیل می شود .

2-ازپلی سارید سلولز+پلی ساکارید های دیگر +پروتئین

3-بین غشاء وتیغه میانی تشکیل می شود .

4-قابلیت گسترش وتوسعه دارد.

5-مانع رشد یاخته های گیاهی نمی وشد .


دیواره پسین :

1-دربعضی یاخته های گیاهی بین غشاء ودیواره نخستین تشکیل می شود .

2-رشته های سلولزی درآن استقرار لایه لایه ومتراکم دارند .

3-بعد از تشکیل رشد یاخته می شود .

دانلودpdf
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا