بستن اطلاعیه

*فراخوان*

سلام مهمان عزیز

از لینک زیر دیدن فرمایید:

فراخوان: تکمیل کادر انجمن

مدال ها

 1. مدال های انجمن رمان 98

  این مدال ها به کاربران لایق در انجمن اهدا می گردد.

  1. مدال ارزشمندی

   این مدال به کاربرانی که در یک قسمت خاص فعال بوده، تعداد ارسال های خاصی داشته و به عنوان کاربر فعال بخش/تالار ارزشمند باشند اهدا می‌گردد.

  2. مدال نظارت

   این مدال به ناظران فعال و کوشای انجمن که از طرف مدیر و سرپرست بخش کتاب تایید شوند اهدا می‌گردد.

  3. مدال مدیر

   به آن دسته از مدیران شایسته انجمن، که تمام تلاش خود را برای انجمن کرده‌ و توسط مدیران ارشد تایید شده‌اند؛ تقدیم می‌شود.

  4. مدال مدیر برتر

   این مدال به مدیرانی که 5 بار به عنوان مدیر برتر انتخاب شوند اهدا می‌گردد.

  5. مدال سرپرست

   این مدال به سرپرستان فعال و وظیفه شناس که از طرف مدیران ارشد تایید شوند اهدا می‌گردد.

  6. مدال مدیر ارشد

   این مدال به پاس قدردانی از همکاری مدیران ارشدی که شایستگی خود را ثابت کرده‌اند؛ اهدا می‌گردد.

  7. مدال حامی انجمن

   این مدال به حامیان عزیز انجمن که برای پیشرفت انجمن هزینه کرده اند تقدیم می‌شود.

  8. مدال حامی ویژه

   این مدال به حامیان ویژه که برای پیشرفت انجمن مبلغ قابل توجهی هزینه کرده‌اند اهدا می‌گردد.

  9. مدال حامی برتر

   این مدال به حامیان برتر انجمن رمان98 تقدیم می‌شود.

  10. مدال جذب

   این مدال به کاربران عزیزی که دست کم ۷ نفر را جذب انجمن کرده و این جذب کاربر توسط مدیریت تایید شود، تقدیم می‌شود.

  11. مدال پشتیبان

   این مدال به پاس قدردانی از کاربرانی است که پشتیبان و حامی انجمن بوده‌اند.

  12. مدال کاربر vip

   این مدال به کاربران vip انجمن تقدیم می‌شود.

  13. مدال اعتماد

   این مدال به پاس قدردانی از کاربرانی‌ست که اعتماد کادر مدیریت را جلب کرده‌اند.

  14. مدال تعهد

   این مدال به رسم تشکر و قدردانی به کاربرانی که تعهد و مسئولیت پذیری خود را ثابت کرده باشند، اهدا می‌گردد

  15. مدال اخلاق

   این مدال به کاربرانی که از نظر اخلاق نمونه‌اند اهدا می‌گردد.

  16. مدال خلاقیت

   این مدال به کاربرانی که خلاقیت خود را برای انجمن رمان۹۸ استفاده کند اهدا می‌گردد.

  17. مدال کاربر افتخاری

   این مدال به کاربرانی که انجمن به داشتن آن‌ها افتخار می‌کند اهدا می‌پشود.

  18. مدال لیاقت

   این مدال به پاس تشکر و قدردانی از کاربری‌ست که لیاقت خود را ثابت کرده باشد.

  19. مدال وفاداری

   این مدال به کاربرانی که کاربرانی که وفاداری خود به انجمن را اثبات کرده‌‌اند تقدیم می‌شود.

  20. مدال نویسنده

   این مدال به نویسندگان عزیزی که پس از دریافت رنگ، هم چنان فعال و موثر بوده و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.

  21. مدال نویسنده برتر

   این مدال به نویسندگان برتر انجمن که هم چنان فعال و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.

  22. مدال نویسنده افتخاری

   این مدال، به نویسندگانی که قلم‌ عالی آن‌ها پر پرواز گشوده و انجمن به حضور آن‌ها افتخار می‌کند؛ اهدا می‌گردد.

  23. مدال رمان نویس انجمن

   این مدال به پاس قدردانی از کاربرانی‌ست که بیش از ۴ رمان خود را در انجمن قرار داده‌اند.

  24. مدال سلطان قلم

   این مدال به نویسندگان محبوبی که حداقل دو رمان پر طرفدار [بالای 7000 بازدید و هر پست بیش از ۳۰ تشکر] را در انجمن تایپ کرده باشند؛ اهدا می‌گردد.

  25. مدال ترجمه

   این مدال به آن دسته از مترجمان فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.

  26. مدال مترجم ویژه

   این مدال به آن دسته از مترجمان ویژه و فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.

  27. مدال طراحی

   این مدال به طراحان عزیزی که طرح‌هایشان مورد پسند بیشتر کاربران بوده و مدیران ارشد آن‌ها را تایید کنند؛ اهدا می‌گردد.

  28. مدال ناقد

   این مدال به منتقدان فعال که سطح کیفی آن‌ها توسط مدیر تالار و سرپرست بخش تایید شود؛ تقدیم می‌شود.

  29. مدال ویرایش

   این مدال به ویراستاران فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کند اهدا می‌گردد.

  30. مدال گویندگی

   این مدال به گویندگانی که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.

  31. مدال میکسر

   این مدال به میکسرهایی که از نظر توانایی سطح خوبی دارند تقدیم می‌شود.

  32. مدال برترین سرزمین

  33. مدال دبیری

   این مدال به دبیر انجمن که از طرف مدیر تالار انتخاب گردد اهدا می‌شود

  34. مدال شاعر رمان 98

   این مدال، به شاعرانی که مدیریت تالار و مدیر ارشد، فعالیت‌ آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌شود.

  35. مدال همت

   این مدال به کاربرانی که حداقل 1,500 ارسالی داشته باشند اهدا می‌شود.

  36. مدال کوشش

   یه مدال به کاربرانی که حداقل 4,000 ارسالی داشته باشند اهدا می‌شود.

  37. مدال پشتکار

   این مدال به کاربرانی که بیش از 7,000 ارسالی داشته باشند اهدا می‌شود.

  38. مدال توقف ناپذیر

   این مدال به کاربرانی که حداقل 11,000 ارسالی داشته باشند اهدا می‌شود.

  39. مدال طلای مسابقات

   این مدال به نفر اول مسابقه تعلق‌ می‌گیرد.

  40. دوستی

  41. مدال نقره‌ی مسابقات

   ین مدال به نفر دوم مسابقه تعلق می‌گیرد.

  42. مدال برنز مسابقات

   این مدال به نفر سوم مسابقه تعلق می‌گیرد.

  43. مدال همیاری

   این مدال به همراهان و هم یاران انجمن تعلقرمی‌گیرد.

  44. مدال کاربر معروف

   این مدال به کاربرانی که بیش از ۳,۰۰۰ پسند دریافت کرده باشند اهدا می‌گردد.

  45. مدال کاربر پسندیده

   این مدال به کاربرانی که بیش از ۷,۰۰۰ پسند دریافت کرده باشند اهدا می‌گردد.

  46. مدال کاربر مشهور

   این مدال به کاربرانی که بیش از ۱۳,۰۰۰ پسند دریافت کرده‌اند اهدا می‌گردد.

  47. مدال کاربر محبوب

   این مدال به کاربرانی که بیش از ۳۰,۰۰۰ پسند دریافت کرده‌اند اهدا می‌گردد.

  48. مدال سلطان دل‌ها

   این مدال به کاربرانی که بیش از ۱۰۰,۰۰۰ پسند دریافت کنند اهدا می‌گردد.

 2. نشان های انجمن رمان 98

  نشان های پر افتخار

  1. ۱

  2. ۲

  3. 11

   ا

  4. ۳

  5. 888

  6. 111

  7. ۵

  8. ۶

  9. ۷

  10. 45

  11. 19

  12. 13

  13. 20

  14. 24

  15. 22

  16. 25

  17. 53

  18. 54

  19. 38

  20. 41

  21. 101

  22. 77

  23. 84

  24. 89

  25. 94

  26. 86

  27. 98

  28. 104

  29. 109

  30. 129

  31. 125

  32. 115

  33. 122

  34. 133

  35. 139

  36. 140

  37. 141

  38. 114

  39. 150

  40. p1

  41. p5

  42. entertainment

  43. tournament

  44. tasteful

  45. ۸

  46. ۱۳

  47. ۲۱

  48. ۹

  49. مدال ۴۱

  50. ۴۲

  51. ۲۹

  52. ۵

  53. ۱۸۰

  54. ۱۲

  55. ۱۳

  56. ۱۴

  57. ۱۵

  58. ۱۶

  59. مدال c